Normbesluit

NCG is sinds 1 januari 2020 een uitvoeringsorganisatie. Daardoor is NCG wettelijk verplicht om met een besluit vast te stellen of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm. Dit is het normbesluit. Met het normbesluit heeft u een sterkere rechtspositie. Bent u het niet eens met normbesluit, dan kunt u bezwaar maken.

NCG beoordeelt het versterkingsadvies dat voor uw pand door een ingenieursbureau is opgesteld. Neemt NCG het advies over, dan stellen de juristen van NCG zo snel mogelijk het normbesluit op. U krijgt het normbesluit tegelijkertijd met uw versterkingsadvies of zo snel mogelijk nadat u het versterkingsadvies heeft gekregen. Het normbesluit wordt samen met het versterkingsadvies met u besproken.

Wat staat er in het normbesluit?

In het normbesluit staat of uw gebouw op norm is of niet (voldoet het aan de landelijke veiligheidsnorm of niet). Is het gebouw niet op norm dan staan in het besluit ook:

  • de geadviseerde versterkingsmaatregelen;
  • het ingeschatte budget dat nodig is om de versterkingsmaatregelen en de bijkomende kosten uit te voeren;
  • hoe het proces verder gaat.

Waar is het normbesluit op gebaseerd?

In de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 wordt de landelijke veiligheidsnorm beschreven. In de NPR staat aan welke veiligheidseisen (criteria) een woning moet voldoen om aan de norm te voldoen. De veiligheidsnorm is voor het hele land hetzelfde. Mensen moeten veilig kunnen wonen en werken achter een dijk, maar ook bij een industrieterrein en in het aardbevingsgebied. De landelijke norm geeft aan dat in een woonomgeving de kans op een dodelijk ongeluk niet groter mag zijn dan 1 op 100.000 per jaar. Vanwege de dalende gaswinning en het toenemen van de kennis over aardbevingen en de gevolgen daarvan, is de NPR enkele keren gewijzigd.

Voldoet een gebouw aan de criteria, dan is het gebouw ‘op norm’. Of een gebouw op norm is stelt het ingenieursbureau vast op basis van de opnamegegevens (inspectie van uw gebouw) en de geldende NPR. In uw versterkingsadvies staat of uw gebouw voldoet aan de landelijke veiligheidsnorm. Er staat ook in op welke versie van de NPR het versterkingsadvies is gebaseerd.

Is uw gebouw niet op norm dan staat er ook in welke veiligheidsmaatregelen geadviseerd worden. Het versterkingsadvies is de basis voor het normbesluit.

Bezwaar maken tegen het normbesluit

Wilt u bezwaar maken tegen het normbesluit, dan kan dit. Als u het normbesluit heeft gekregen heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Hoe u bezwaar kunt indienen leest u hier: Bezwaar en Beroep.

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met uw bewonersbegeleider/projectleider. Ook kunt u ons op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur bellen op 088 - 041 44 77.

Of u kunt ons mailen via het contactformulier op onze website. Het is niet de bedoeling dat u rechtstreeks contact opneemt met de opsteller van het besluit.