De gevolgen van de door de aardgaswinning veroorzaakte aardbevingen in Groningen, zijn ingrijpend. Voor inwoners, bedrijven en instellingen. Een aantal organisaties biedt hulp en ondersteuning. 

Arbiter Bodembeweging

Wanneer bewoners er in een normale schadeafhandelingsprocedure geen overeenstemming kunnen bereiken met de NAM en/of CVW over het herstel van de schade aan hun woning, kunnen zij de Arbiter Bodembeweging inschakelen.

Commissie Bijzondere Situaties

Bewoners die vanwege medische én financiële redenen extra hulp nodig hebben bovenop bestaande compensatieregelingen kunnen via de burgemeester van hun woonplaats, de Onafhankelijke Raadsman en de Nationaal Coördinator Groningen terecht bij de Commissie Bijzondere Situaties.

Onafhankelijke Raadsman

Heeft u aardbevingsschade als gevolg van gaswinning in Groningen? De Onafhankelijke Raadsman is het meldpunt voor klachten over de afhandeling van schadeclaims door de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW). Klachten over bouwkundige versterking kunt u ook melden bij de Raadsman.

Steunpunt Stut-en-Steun

Stut-en-Steun biedt onafhankelijke hulp en ondersteuning aan iedereen die te maken heeft met de gevolgen van de mijnbouwactiviteiten in Groningen. De medewerkers van het steunpunt beantwoorden vragen, begeleiden bewoners en verwijzen door indien nodig. Het steunpunt is tot stand gekomen en wordt beheerd door het Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging .

Loket voor ondernemers

Bedrijven hebben net als bewoners te maken met bodembeweging en daaruit voortvloeiende consequenties. Wilt u als ondernemer weten waar u gebouwschade moet melden, of heeft u vragen over bijvoorbeeld bedrijfsdiscontinuïteit, omzetschade, financiële aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid richting medewerkers, waardering van bedrijfsvastgoed of heeft u  investeringsvraagstukken? Het Bedrijven Adviespunt Bodembeweging helpt u graag verder.

Regelingen

Er bestaan diverse regelingen ter ondersteuning van woningeigenaren. Een overzicht van deze regelingen vindt u op de pagina Regelingen en subsidies.