Onderzoeken

Voor Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zijn kennis en onderzoek belangrijk voor het uitvoeren van de versterkingsopgave in Groningen. Daarom stimuleert NCG kennisopbouw en kennisdeling. Ook laat NCG onderzoeken uitvoeren over verschillende onderwerpen, zoals woningmarktontwikkelingen, leefbaarheid en veiligheidsgevoelens.