Opleiding en werkgelegenheid

De komende jaren worden woningen en gebouwen hersteld en versterkt voor de toekomst. Dit levert ook werk op in de regio. Nationaal Coördinator Groningen zet zich samen met andere organisatie is om de werkgelegenheid in de regio te stimuleren.

Dit gebeurt bijvoorbeeld door in de versterkingsopgave te werken met regionale bouwbedrijven. Daarnaast stimuleert NCG samen met Economic Board Groningen initiatieven op het gebied van innovatie, kennisontwikkeling en netwerkvorming in de bouw- en aanverwante sectoren.

EPI-kenniscentrum

Scholing van werknemers bevordert de kansen van (regionale) bedrijven om mee te werken aan de herstel- en versterkingswerkzaamheden van woningen en gebouwen. Het EPI-kenniscentrum speelt een belangrijke rol in het opleiden van werknemers in de bouw. EPI staat voor Educatie, Praktijk en Innovatie en is een samenwerkingsverband van Alfa-collega, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool. NCG subsidieert het kenniscentrum.

Bij het EPI-kenniscentrum worden zowel bestaande werknemers uit de bouw als werkzoekenden opgeleid. De training Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden maakt onderdeel uit van het opleidingsaanbod. Speerpunt van de training is communicatie met bewoners. Inmiddels hebben al ruim vierduizend mensen de training gevolgd.

Intentieverklaring

Op 11 juli 2016 is door een tiental partijen een intentieverklaring ‘Arbeidsmarkt aardbevingsgerelateerde bouw’ ondertekend. Met het ondertekenen van deze verklaring is gezamenlijk de intentie geuit om een bijdrage te leveren aan een goed functionerende arbeidsmarktketen in de aardbevingsgerelateerde bouw. Daarmee wordt gezamenlijk gewerkt aan het bereiken van een maximaal positief effect op de lokale werkgelegenheid en participatie in Groningen. Deze intentie is in werking gegaan op de dag na ondertekening en is aangegaan voor de duur van de aardbevingsgerelateerde bouwopgave.

Samenwerking

Sinds het moment van ondertekenen is de samenwerking structureel op gang gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat de eerste pilots van arbeidsmarktprojecten inmiddels klaarstaan onder de titel 'Bouwplaats Noord'. Bouwplaats Noord is een project om werkzoekenden te stimuleren om te werken in de bouwsector. Dit gebeurt bijvoorbeeld door werving, selectie, opleiding en toeleiding naar de bouwsector. Daarnaast werken gemeenten aan de uitwerking van ambitieuze concepten, zoals de inzet van een leerlingwerkplaats.

1000-banenplan

In het 1000-banenplan zorgen partijen er samen voor dat de werkgelegenheid die voortkomt uit de bouwopgave van de aardbevingsproblemen ten goede komt aan de werkzoekenden en bedrijven in de regio. Er is vaak extra scholing en begeleiding nodig om werkzoekenden klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Samen met werkgevers passende scholing aanbieden staat daarom centraal in het 1000-banenplan. Doel is om 1000 mensen aan een baan te helpen, tussen nu en 2022. Dit gebeurt in kansrijke beroepen in de bouw, techniek en verwante sectoren met behulp van kansrijkberoep.nl