Opname op verzoek

Gebouwen die geen verhoogd risico hebben bij aardbevingen worden op dit moment niet onderzocht op veiligheid. Bent u eigenaar van zo’n gebouw en twijfelt u toch over de veiligheid van uw gebouw? Dan kunt u bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een opname aanvragen.

Bij het aanvragen van een opname geldt een aantal voorwaarden. Op deze pagina leest u daarover meer. Net als informatie over hoe u een aanvraag kunt indienen en wat u kunt verwachten.

Heeft u het gevoel dat er sprake is van een acuut onveilige situatie? Neem dan contact op met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Wie komt in aanmerking?

Wilt u een opname aanvragen? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U bent eigenaar van het gebouw.
 2. Het gebouw staat in de gemeente Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen of Oldambt.
 3. Uw gebouw heeft een normaal risico bij aardbevingen en zit niet in het versterkingsprogramma van NCG.

Weet u niet zeker of uw gebouw een normaal risicoprofiel heeft of dat uw gebouw in het versterkingsprogramma zit? Neem dan contact op met NCG.

Beperkt aantal opnames

In 2021 heeft NCG 500 opnames beschikbaar. De aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Bij meer dan 500 aanmeldingen ontstaat een wachtlijst. Daarom vragen we u om alleen een aanvraag in te dienen als u zich echt ongerust maakt over de veiligheid van uw woning.

Hoe werkt het?

Hieronder leggen we op hoofdlijnen uit hoe het werkt om een aanvraag in te dienen en wat u kunt verwachten.
 

 1. Aanvraag indienen
  Maakt u zich zorgen over de veiligheid van uw woning? En voldoet u aan bovengenoemde voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag indienen via het aanvraagformulier op deze website. Binnen 15 minuten ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging op het door u ingevulde e-mailadres.
   
 2. Bevestiging, afwijzing of wachtlijst
  NCG verwerkt uw gegevens en controleert of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. De aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Zit u bij de eerste 500 aanmeldingen en voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u binnen 30 dagen een bevestiging van NCG.

  Zit u niet bij de eerste 500 aanmeldingen en voldoet u wel aan de voorwaarden? Dan komt u op een wachtlijst. U ontvangt van NCG binnen 30 dagen een bericht met uw plaats op de wachtlijst. Het is niet bekend wanneer gebouwen op de wachtlijst worden opgenomen. Voldoet uw aanvraag niet aan de voorwaarden? Dan ontvangt u een afwijzing.
   
 3. Opname van het gebouw
  Er wordt een afspraak gepland voor een opname. De opnames worden in opdracht van NCG uitgevoerd door erkende bouwkundigen. De bouwkundige bekijkt eerst beschikbare bouwtekeningen. Daarna komt de bouwkundige langs bij het gebouw om de constructie en gebouwonderdelen na te kijken. Hiervan wordt een rapport gemaakt.
   
 4. Uitkomst
  Een bouwkundig specialist van NCG beoordeelt het rapport. Op basis van het rapport bepaalt NCG of het nodig is om het gebouw verder te onderzoeken. Dit noemen we een beoordeling. U ontvangt het rapport samen met een brief van NCG. In de brief staat of uw gebouw wel of niet wordt beoordeeld.

  Is er geen reden om het gebouw te beoordelen? Dan stopt het proces hier. Bent u het niet eens met de uitkomst? Dan kunt u bij NCG in bezwaar gaan.
   
 5. Beoordeling van het gebouw
  Komt uw gebouw in aanmerking voor een beoordeling? Dan geeft NCG uw gegevens door aan de gemeente. De gemeente neemt het gebouw op in het programma van aanpak. De gemeente maakt jaarlijks een programma van aanpak. Daarin staat welke gebouwen dat jaar worden onderzocht.

  Het lukt niet altijd om een woning meteen in het nieuwe programma op te nemen. Als uw gebouw aan de beurt is voor een beoordeling ontvangt u een bericht van de gemeente en NCG. De gemeente kan bij hele dringende gevallen woningen met voorrang laten beoordelen door NCG.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen voor een opname? Vul dan onderstaand aanvraagformulier in. Heeft u vragen? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag? Neem dan contact op met NCG via 088 – 041 44 77 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) of opname@nationaalcoordinatorgroningen.nl.
 

Aanvraagformulier opname van uw gebouw

Gebouwgegevens

Vul hieronder de gegevens in van het gebouw waarvoor u een opname en beoordeling wilt aanvragen.

Alleen gebouwen in deze gemeenten komen in aanmerking voor een opname.

Bent u eigenaar van het gebouw? *

Alleen gebouweigenaren kunnen een opname aanvragen.

Heeft het gebouw een normaal risicoprofiel? *

Het aanvragen van een opname is alleen bedoeld voor eigenaren van gebouwen met een normaal risicoprofiel. Heeft u geen brief gehad over het risicoprofiel van uw gebouw? Dan heeft uw gebouw waarschijnlijk een normaal risicoprofiel.

Om wat voor type gebouw gaat het? *
Maakt u zich zorgen over de veiligheid van uw gebouw? *

In 2020 heeft NCG 500 opnames beschikbaar. Daarom vragen we u om alleen een aanvraag in te dienen als u zich echt ongerust maakt over de veiligheid van uw woning.

Vul hier het adres in van het gebouw waarvoor u een opname aan wilt vragen.

Vul hier de postcode in van het gebouw waarvoor u een opname aan wilt vragen.

Geef hier aan in welke plaats het gebouw staat waarvoor u een opname aan wilt vragen.

Contactgegevens

Vul hieronder de gegevens van de eigenaar van het gebouw in.

Aanspreekvorm

Toelichting: Op dit e-mailadres ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
Heeft u geen beschikking over een e-mailadres? Dan ontvangt u per post een ontvangstbevestiging.

Vult u het formulier voor de eigenaar van het gebouw in, laat dan hier uw contactgegevens achter

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoek tot opname in behandeling te nemen en te beoordelen. Ook kan het voorkomen dat NCG uw gegevens deelt met een derde partij, zoals een aannemer, ingenieursbureau of gemeente. NCG doet dit alleen als het noodzakelijk is voor de behandeling van uw verzoek.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

NCG heeft uw persoonsgegevens nodig om het beleid over de versterkingsoperatie uit te voeren. Het gaat hier specifiek om het uitvoeren van het beleid over het Loket Opname op Verzoek.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens gedurende het traject van aanvraag tot mogelijke opname, beoordeling en versterking van uw gebouw. Daarna worden de gegevens bewaard in overeenstemming met de Archiefwet.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Daarna worden de gegevens bewaard in overeenstemming met de Archiefwet.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *
*

Heeft u de informatie niet eerlijk ingevuld, dan neemt Nationaal Coördinator Groningen uw aanvraag niet in behandeling.