Bureauonderzoek

Een opname en beoordeling is nodig om te bepalen of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm. Het bureauonderzoek is een van de onderdelen van de opname van een gebouw.

Eigenschappen gebouw

Eigenschappen van een gebouw

Alle beschikbare bouwkundige gegevens van het gebouw worden bekeken. Bijvoorbeeld bouwtekeningen en gegevens uit het Kadaster. In het aardbevingsgebied staan veel gebouwen die op elkaar lijken. Zijn er al eerder gebouwen onderzocht en beoordeeld die op elkaar lijken? Dan worden deze gegevens meegenomen.

PGA kaart

Grondversnelling

Bij het bureauonderzoek naar de veiligheid van een pand wordt ook gekeken naar de grondversnelling op de plaats waar het gebouw staat. Grondversnelling betekent het bewegen van de grond tijdens een aardbeving. Voor de grondversnelling wordt vaak de Engelstalige afkorting PGA (Peak Ground Acceleration) gebruikt. Door metingen en berekeningen maakt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) een inschatting van de mogelijke grondversnelling bij aardbevingen in de toekomst.