Kennisagenda Bouwen en Versterken geactualiseerd

Building heeft in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de kennisagenda Bouwen en Versterken geactualiseerd. De kennisagenda beschrijft de kennis die op het gebied van bouwen en versterken voor de toekomst nodig is. Building heeft de agenda opgesteld op basis van de onderzoeken die afgelopen jaar zijn uitgevoerd en de uitkomsten van de kennistafel van 12 december 2017.

Op basis van de kennisagenda bekijkt NCG welk vervolgonderzoek er moet komen. Daarbij wil NCG ook andere partijen uitdagen vragen uit de kennisagenda te helpen beantwoorden.

Kennisagenda Bouwen en Versterken

Voor 2018 zijn door Building elf speerpunten voor vervolgonderzoek voorgesteld:

 1. Rekenmethoden: valideren en kalibreren
 2. Verweking: effecten van vervormingen in de bodem
 3. Seismische weerstand: Near Collapse criteria
 4. Seismische weerstand: Near Collapse naar Serious Damage
 5. Grondconstructie interactie: gedrag paalfunderingen
 6. Vallende objecten: criteria ontwikkelen en updaten
 7. Schadebeoordeling: methodiek en materiaalgedrag
 8. Grondconstructie interactie: vereenvoudiging met veren
 9. Seismische belasting: verticale component
 10. Versterkingsmaatregelen: uniformeren en kennis delen
 11. Rekenmethoden: rekenvoorbeelden

Kennistafel NPR

Op 12 december 2017 organiseerde BuildinG in opdracht van NCG  de eerste kennistafel Bouwen en Versterken. Het thema van de bijeenkomst was de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9988). Bij de kennistafel waren ongeveer veertig wetenschappers en professionals aanwezig. Zij gingen in gesprek over rekenmodellen, schadepreventie, versterkingsmaatregelen en verweking. In het verslag staan de presentaties en discussies van de middag.

Kennisplatform Bouwen en Versterken

In opdracht van NCG geeft Building invulling aan het Kennisplatform Bouwen en Versterken. Het platform is bedoeld om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren. Vanuit het platform worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals kennistafels voor professionals en  een jaarlijks kenniscongres voor een breed publiek. Ook wordt een kennisloket ontwikkeld.