Pilot MKB-compensatieregeling

In de kern van het aardbevingsgebied onderzoekt NCG ook bedrijfspanden. Dit is nodig om te beoordelen of de panden bestand zijn tegen aardbevingen en mogelijk versterkt moeten worden. Bent u ondernemer en heeft u te maken met bouwkundig versterken? Dan kan het zijn dat u door de versterking te maken krijgen met verbouwingen en daardoor minder inkomsten of extra kosten.

De Pilot MKB-compensatieregeling is in het leven geroepen om dit mogelijke verlies aan inkomsten en extra kosten te vergoeden. De MKB-compensatieregeling is opgesteld door NCG en NAM.

Voor wie is de regeling?

De Pilot MKB-compensatieregeling is in beginsel bedoeld voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB), waarvan het bedrijfspand deel uitmaakt van de zogenaamde groep 1467 en waarvoor een versterkingsadvies beschikbaar is. Uit dat versterkingsadvies moet blijken dat het betreffende pand bouwkundig moet worden versterkt.

Behoort u niet tot de groep 1467 maar krijgt u wel te maken met een bouwkundige versterking en eventuele winstderving? Of heeft u inkomensschade door versterking van panden bij u in de buurt? Neem dan contact op met NCG om te kijken welke oplossing mogelijk is.

MKB-bedrijven zijn bedrijven met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet minder dan 50 miljoen euro. Hieronder vallen ook zelfstandige ondernemers.

Naast het MKB is de regeling ook bedoeld voor verhuurders van bovengenoemde bedrijfspanden. Deze verhuurders kunnen door de versterking mogelijk huurinkomsten mislopen, doordat het bedrijfspand tijdens de versterkingswerkzaamheden tijdelijk niet kan worden gebruikt en verhuurd.

Wat wordt gecompenseerd?

De Pilot MKB-compensatieregeling compenseert de volgende vormen van schade:

  • Aantoonbare winstderving of inkomstenderving als een ondernemer door de versterking zijn bedrijfsvoering tijdelijk moet beperken, staken of op een andere locatie moet voortzetten.
  • Huurderving als een eigenaar van een verhuurd bedrijfspand tijdelijk minder of geen huurinkomsten heeft door de versterking.

Het kan zijn dat de ondernemer door de versterking wordt gedwongen extra kosten te maken. Ook daarvoor kan een vergoeding worden aangevraagd.

Hoe dien ik een aanvraag in?

U kunt uw aanvraag indienen  via een digitaal aanmeldformulier. U kunt daarna het formulier per e-mail of post versturen. Alle informatie vindt u op het formulier. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de beoordelingscommissie: bcmkb@nationaalcoordinatorgroningen.nl

Hoe wordt gecompenseerd?

Samen met de ondernemer wordt eerst gezocht naar mogelijkheden om schade of kosten te beperken of te voorkomen. Lukt dit niet, dan is compensatie mogelijk.

Wie beoordeelt mijn aanvraag?

Het is belangrijk dat aanvragen van ondernemers op een onafhankelijke manier worden beoordeeld. Daarom is een onafhankelijke beoordelingscommissie ingesteld door de minister van Economische Zaken en Klimaat. De commissie adviseert NAM over de beoordeling van een aanvraag en de hoogte van een eventuele compensatie.