Onafhankelijke beoordelingscommissie

In de onafhankelijke beoordelingscommissie van de MKB-compensatieregeling zitten experts op het gebied van bedrijfsvoering, bedrijfsschade, accountancy, aansprakelijkheidsrecht en commercieel vastgoed.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Nina Beswerda

Nina Beswerda

Nina Beswerda is voorzitter van de commissie. Zij is directeur van Faktoo en bestuurslid VNO-NCW-Noord. Faktoo ondersteunt ondernemers en overheidsorganisaties om meer rendement te behalen door de juiste combinatie van de verschillende aandachtgebieden waaronder commercie, klantgerichtheid, ICT en HRM.

Roelie Lubbers-Hilbrands

Roelie Lubbers-Hilbrands

Roelie Lubbers-Hilbrands heeft ruime ervaring als registeraccountant. Onder andere als eindverantwoordelijke accountant bij diverse kantoren en tot voor kort als partner bij Deloitte. Vanuit haar eigen onderneming voert ze vanaf het najaar van 2018 interim (advies)opdrachten uit en houdt ze zich bezig met toezichtfuncties. Haar maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit haar diverse nevenfuncties.

Annelies Schwartz

Annelies Schwartz

Annelies Schwartz is advocaat bestuursrecht en vastgoedrecht, secretaris van de Raad van de Orde van Advocaten in Noord-Nederland en voorzitter/(plaatsvervangend) lid van diverse bezwaarschriftencommissies van bestuursorganen.