Van aanvraag tot besluit

Lees in zes stappen hoe u een aanvraag indient en wat er daarna met uw aanvraag gebeurt.

Stap 1: Aanvraag

U stuurt uw aanvraag in via het digitale aanmeldingsformulier. U krijgt dan een ontvangstbevestiging van het secretariaat.

Stap 2: Eerste controle

Het secretariaat bekijkt uw aanvraag en controleert onder andere of deze compleet is en of aan alle voorwaarden is voldaan. U ontvangt binnen twee weken een bericht met informatie over de verdere procedure. Als uw aanvraag niet compleet is of onvoldoende is voor de beoordeling, kunt u uw aanvraag aanvullen.

Stap 3: Beoordeling

De beoordelingscommissie onderzoekt uw aanvraag. Bij dit onderzoek geldt een afweging van feiten maar ook een redelijke inschatting van de situatie. De commissie kan u uitnodigen voor een gesprek. Ook kan u gevraagd worden om extra gegevens te verstrekken zoals maand/kwartaalcijfers of een specificatie van omzet en kostenposten. Verder kan de commissie besluiten om advies in te winnen bij derden. Een bezichtiging of onderzoek ter plaatse is ook mogelijk.

Stap 4: Conceptadvies

Is uw aanvraag volledig en compleet door ons ontvangen? Dan krijgt u binnen zes weken het conceptadvies. Als er nog een hoorzitting plaatsvindt, wordt deze periode met twee weken verlengd tot acht weken. Daarna heeft u vier weken de tijd om schriftelijk reageren op het conceptadvies. Lukt dit niet binnen vier weken, dan kunt u vragen om de reactietermijn met vier weken te verlengen.

Stap 5: Definitief advies

Als u uw reactie op het conceptadvies heeft ingeleverd, adviseert de commissie daarna binnen vier weken aan NAM. Uw mening wordt hierin meegenomen. Als er een (groot) verschil is tussen het conceptadvies en uw schriftelijke reactie, kan de commissie nog een hoorzitting organiseren. In dat  geval wordt deze termijn met twee weken verlengd tot zes weken. U krijgt een afschrift van dit advies.

Stap 6: Besluit

Zodra het advies definitief is, beslist NAM binnen vier weken over uw aanvraag. U wordt  hierover geïnformeerd. Op basis van het besluit betaalt NAM daarna de compensatie. Dit kan op twee manieren: in maandelijkse termijnen vooraf gedurende de versterking of eenmalig achteraf. Bent u het niet eens met het besluit van NAM, dan kunt u nog overleggen om een oplossing te vinden. Als dat niet leidt tot een akkoord, dan kunt u naar de rechter gaan.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de beoordelingscommissie:

bcmkb@nationaalcoordinatorgroningen.nl
Bellen kan ook maandag tot en met donderdag van 09:00 – 15:00 uur:

  • Mevrouw G. Oldenhuis: 06 15 30 47 38
  • De heer L. Stoel: 06 15 37 09 27