Werkwijze onafhankelijke beoordelingscommissie

De Pilot MKB-compensatieregeling is een private regeling. Dat komt omdat het versterken van gebouwen op dit moment nog niet door de overheid wordt afgehandeld. Het is belangrijk dat aanvragen van ondernemers op een onafhankelijke manier worden beoordeeld. Daarom is een onafhankelijke beoordelingscommissie ingesteld door de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Hoe werkt de commissie?

De commissie heeft zelf haar werkwijze vastgesteld in overleg met NAM en NCG. De commissie adviseert NAM over de beoordeling van een aanvraag en de hoogte van een eventuele compensatie. De afspraak is dat NAM dit advies in principe overneemt.

Elke aanvraag wordt apart beoordeeld door de commissie. De commissie wil een zorgvuldig advies kunnen geven over een aanvraag en de hoogte van een eventuele compensatie. Daarom wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Belangrijke vragen bij dit onderzoek zijn:

  • Is er sprake van winstderving en in hoeverre is deze toe te rekenen aan NAM?
  • Om hoeveel verlies van winst gaat het?
  • Is er alternatieve omzet behaald op een andere locatie?
  • Is er al sprake van verrekening op een andere manier?  

Deze werkwijze van de commissie kan veranderen als de uitvoering van de regeling daarom vraagt. Dit gebeurt pas na afstemming met NCG en NAM.  De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.