Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zet zich in voor het versterken van woningen in het aardbevingsgebied. Centrum Veilig Wonen voert de inspecties en eventuele versterking van gebouwen onder regie van NCG uit.

Bij het voorbereiden en uitvoeren van deze werkzaamheden is het wenselijk dat CVW uw persoonsgegevens met NCG deelt. Het betreft dan bijvoorbeeld uw naam, adres en woonplaats, uw contactgegevens, het inspectierapport of het versterkingsadvies van uw woning. Het delen van deze gegevens gebeurt zorgvuldig en met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Protocol gegevensverstrekking

Op basis van de regels van de AVG kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan NCG als dat noodzakelijk is voor de bouwkundige versterking of verduurzaming van gebouwen. De gegevens worden dan verstrekt omdat NCG in dit kader een opgedragen taak en een taak van algemeen belang heeft.

Tussen NAM en NCG is een Protocol gegevensverstrekking opgesteld. Hierin staan de regels beschreven die bij het verstrekken van persoonsgegevens gelden. NAM en CVW verstrekken op verzoek van de NCG persoonsgegevens aan NCG volgens dit protocol. Door te klikken op de link kunt het protocol downloaden.

De persoonlijke gegevens die NCG op deze wijze krijgt worden in een datasysteem opgeslagen dat voldoet aan de eisen aan de eisen van de AVG en aan de eisen die de Rijksoverheid aan dergelijke systemen stelt. De verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige verwerking van deze gegevens ligt bij NCG.