In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom inspecteert NCG alle gebouwen in de kern van het aardbevingsgebied. Zo bepalen we of het nodig is om gebouwen te versterken, zodat ze beter bestand zijn tegen aardbevingen. Het hele proces van inspecteren tot versterken bestaat uit een aantal stappen.

NCG heeft regie op de versterkingopgave en begeleidt bewoners in het hele proces van inspecteren en zo nodig versterken. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeente. Centrum Veilig Wonen (CVW) voert de inspecties en versterking uit in opdracht van NCG. CVW schakelt daarvoor gekwalificeerde bureaus en aannemers in.

Proces van inspecteren en versterken

Stap 1: Informeren van de bewoner

De bewoner krijgt een brief over de bouwkundige inspectie van het gebouw. Tijdens een informatiebijeenkomst bespreken we de plannen. Daarna maken we een afspraak voor de inspectie.

Stap 2: Inspectie van het gebouw

NCG bekijkt eerst alle beschikbare bouwkundige gegevens van het gebouw. Bijvoorbeeld bouwtekeningen en gegevens van het Kadaster. Daarna begint de inspectie. Er zijn twee soorten inspecties:

  • Uitgebreide inspectie
  • Eenvoudige inspectie

NCG onderzoekt niet alleen het gebouw. Ook de samenstelling van de bodem waar het gebouw staat wordt onderzocht. En of er beschermde dieren in of bij het gebouw leven. Eventuele versterkingswerkzaamheden mogen de leefgebieden van deze dieren namelijk niet verstoren.

Op dit moment voert NCG alleen stap 1 en 2 uit van het proces van inspecteren en versterken. Dit heeft te maken met de actuele ontwikkelingen rondom het verstekingsprogramma.

Stap 3: Sterkte berekenen

Het gebouw wordt nagebouwd in de computer. Zo berekenen specialisten of het gebouw aardbevingsbestendig is. Is het gebouw sterk genoeg? Dan stopt het proces hier.

Stap 4: Berekenen maatregelen

Is het gebouw niet aardbevingsbestendig? Dan berekenen specialisten hoe het gebouw versterkt kan worden. Ook wordt het gebouw getaxeerd en krijgt de eigenaar advies over opties om het gebouw te verduurzamen.

Stap 5: Versterkingsadvies

De eigenaar ontvangt een versterkingsadvies. In dit advies staat wat er moet gebeuren om het gebouw te versterken. Soms is het een optie om het gebouw te slopen en nieuw te bouwen. NCG bespreekt het advies en de vervolgstappen met de eigenaar.

Stap 6: Bedenktijd en beslissen

Een gebouw versterken is ingrijpend. Daarom krijgt de eigenaar tijd om na te denken. Samen met de eigenaar werkt NCG het versterkingsadvies uit tot een definitief ontwerp. Pas als we het eens zijn over de plannen start de uitvoering.

Stap 7: Versterken van het gebouw

De werkzaamheden gaan van start. Met een subsidie kan de eigenaar ook meteen het gebouw duurzamer maken. Vaak moeten de bewoners door de werkzaamheden verhuizen naar tijdelijke huisvesting.

Stap 8: Versterkt gebouw

De werkzaamheden zijn afgerond. De bewoner verhuist terug naar zijn versterkte, aardbevingsbestendige gebouw.

Video: Inspectie- en versterkingsproces in twee minuten

In onderstaande video wordt het proces van inspecteren en versterken in twee minuten uitgelegd.

Inspectie proces

In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan.
Daarom gaan we in de kern van het aardbevingsgebied álle gebouwen inspecteren.
Zo bepalen we of het nodig is gebouwen te versterken, zodat die beter bestand zijn tegen aardbevingen.
Het hele proces bestaat uit een aantal stappen. Die nemen we eerst door met de bewoner.
Daarna onderzoeken inspecteurs het gebouw aan de binnen- én buitenkant.
We onderzoeken hiermee de constructie van het gebouw.
Soms moet dat uitgebreid.
Dan boren we gaten in wanden, muren en plafonds.
En we graven in de tuin om de fundering te bekijken.
Natuurlijk laten we alles netjes achter.
Eventuele schades die ontstaan door de inspectie repareren we.
Sommige gebouwen lijken erg op elkaar.
Dan is een eenvoudige inspectie voldoende.
We kijken of we verschillen zien met de al uitgebreid geïnspecteerde woning.
Bijvoorbeeld een andere indeling zoals een aanbouw of dakkapel.
Na de inspectie berekenen we in de computer of het gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm.
Dit duurt meerdere maanden.
Blijkt de woning sterk genoeg?
Dan stopt het proces hier.
Is de woning niet sterk genoeg?
Dan berekenen specialisten hóe
het gebouw versterkt moet worden.
Dit schrijven ze op in het
“versterkingsadvies”.
Dit duurt ook meerdere maanden.
We bespreken het versterkingsadvies en de vervolgstappen met de eigenaar.
Vaak verhuizen bewoners in verband met de werkzaamheden naar een tijdelijke woning.
Ook kan de eigenaar gelijk het gebouw duurzamer maken.
Hiervoor is een subsidie beschikbaar.
Pas als we het eens zijn over de plannen, gaan we van start.
Zo wonen alle bewoners van het aardbevingsgebied net zo veilig als in de rest van Nederland!