Risico van gebouwen

Sommige gebouwen in Groningen voldoen door de aardbevingen niet aan de veiligheidsnorm. Bij het ene gebouw is dit risico groter dan bij het andere gebouw. Met een computermodel wordt berekend waar het risico het grootst is. Gebouwen met een verhoogd risico worden als eerste onderzocht.

Om te bepalen bij welke gebouwen het risico groter is, is een berekening gemaakt. Deze berekening is gedaan met een computermodel. Dit heet de HRA-methode. HRA betekent Hazard and Risk Assessment, oftewel beoordeling van gevaren en risico’s.

Het computermodel wordt gebruikt om te bepalen waar we moeten beginnen met onderzoeken. Dit onderzoek heet een opname. Hierbij wordt gekeken hoe het gebouw is gebouwd. Experts berekenen daarna of het gebouw wel of niet versterkt moet worden.
Het model bepaalt niet of een gebouw veilig is. Het berekent ook niet of een gebouw schade heeft.

Grondbeweging

De kans op grondbeweging wordt bepaald door de locatie van de aardbeving in de ondergrond, de samenstelling van de bodem onder het gebouw en de omvang van de gaswinning.

Eigenschappen gebouw

Er wordt gekeken naar het bouwjaar, het aantal bouwlagen en het type gebouw. Ook de materialen die zijn gebruikt en gevelopeningen zoals ramen en deuren worden meegenomen. Soms is deze informatie onbekend. Dan schat het model deze eigenschappen met behulp van statistiek.

2. Berekenen van het risico

De verzamelde informatie wordt in de computer gestopt.

Gegevens van gebouwen die op elkaar lijken worden samengevoegd. Daarna berekent de computer het risico per gebouw. Daarbij worden verschillende varianten doorgerekend. Zo ontstaat een steeds duidelijk beeld van het gebouw. Uiteindelijk geven de berekeningen aan welke kans een gebouw heeft om wel of niet te voldoen aan de norm.

3. Uitkomst

Op basis van deze berekeningen worden gebouwen in drie groepen ingedeeld.

Verhoogd risico

De verwachting is dat het gebouw niet aan de norm voldoet. Dit betekent niet automatisch dat het gebouw onveilig is. Om dit te bepalen is aanvullend onderzoek nodig. Gebouwen met een verhoogd risico worden als eerste onderzocht en indien nodig versterkt.

Licht verhoogd risico

Er is een kans dat het gebouw niet aan de norm voldoet. Daarom worden deze gebouwen ook onderzocht en indien nodig versterkt. Het onderzoek aan deze gebouwen volgt nadat gebouwen met een verhoogd risico zijn onderzocht.

Normaal risico

Het gebouw heeft geen verhoogd risico en wordt daarom op dit moment niet onderzocht.