Nationaal Coördinator Groningen (NCG) inspecteert de komende jaren alle gebouwen in de kern van het aardbevingsgebied. De inspecties zijn nodig om te bepalen of een gebouw bestand is tegen aardbevingen. Op deze pagina leest u meer over de verschillende soorten inspecties.

Twee soorten inspecties

Er zijn twee soorten inspecties:

  • Uitgebreide inspectie 
  • Eenvoudige inspectie

Het is niet nodig om alle gebouwen uitgebreid te inspecteren. Sommige gebouwen lijken op elkaar. Is een aantal van dezelfde gebouwen al uitgebreid geïnspecteerd? Dan is bij andere soortgelijke gebouwen een eenvoudige inspectie voldoende. De resultaten van de uitgebreide inspectie worden bij de andere gebouwen gebruikt. De inspectie gebeurt alleen als de eigenaar van het gebouw daar toestemming voor geeft.

Uitgebreide inspectie

Per type gebouw wordt bij een deel van de gebouwen een uitgebreid onderzoek aan de buiten- en binnenkant gedaan. Dit duurt ongeveer twee dagen en geeft overlast. Soms is het nodig om gaten in wanden, muren of plafonds te maken. Of moeten we in de tuin graven om de fundering te zien. Na de inspectie wordt alles weer in originele staat teruggebracht. Als tijdens de inspectie schade wordt veroorzaakt, dan wordt deze altijd hersteld. We doen ons uiterste best om de overlast zo klein mogelijk te houden. Bij vrijstaande of bijzondere gebouwen is vaak een uitgebreide inspectie nodig.

Eenvoudige inspectie

De overige gebouwen worden minder uitgebreid geïnspecteerd. In deze minder uitgebreide inspectie bekijken we de constructie van het gebouw. En kijken we of het gebouw verschilt van de uitgebreid geïnspecteerde gebouwen. Dit heet officieel validatie-inspectie en duurt gemiddeld één uur. Deze inspectie geeft minder overlast. Het is hierbij niet nodig om gaten in muren of plafonds te maken.

Ondersteuning door bewonersbegeleider

Tijdens een inspectie kan veel op een bewoner afkomen. De bewonersbegeleiders van NCG zijn er om de bewoner te helpen. Zij maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dat gesprek krijgt de bewoner uitleg over het proces en over de inspectie van het gebouw. De bewonersbegeleider is ook gedeeltelijk bij de inspectie aanwezig.