Subsidies en regelingen voor ondernemers

Om ondernemers en bedrijven in het aardbevingsgebied te compenseren voor de overlast door aardbevingen zijn verschillende regelingen en subsidies opgesteld. Daarnaast zijn er ook reguliere regelingen die kunnen helpen bij financiële moeilijkheden.

Pilot MKB-compensatieregeling

Ondernemers kunnen door de versterking mogelijk te maken krijgen met tijdelijke sluiting, verbouwingen en daardoor minder inkomsten of extra kosten. De Pilot MKB-compensatieregeling is in het leven geroepen om deze mogelijke inkomstenderving en kosten te vergoeden.

Nieuwbouwregeling

Met de Nieuwbouwregeling van NAM kunnen ontwikkelaars technische en financiële ondersteuning krijgen om nieuwbouw aardbevingsbestendig te bouwen op basis van de Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998 (NPR).

Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG)

De GRRG-subsidie is bedoeld voor groot onderhoud van Rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen. Bijvoorbeeld voor restauratie of herbestemming.

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

Het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) is een gemeentelijke kredietregeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen. Verschillende groepen komen ervoor in aanmerking. De vorm en voorwaarden verschillen per situatie. De gemeente voert deze regeling uit. Soms heeft de gemeente de uitvoering van deze regeling uitbesteed aan een samenwerkingsverband.

IOAZ

De Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is een vorm van een werkloosheidsuitkering speciaal voor oudere ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen of verkopen omdat ze onvoldoende inkomen uit het bedrijf kunnen halen. De gemeente voert deze regeling uit. Soms heeft de gemeente de uitvoering van deze regeling uitbesteed aan een samenwerkingsverband.

Ondernemershuis Noord-Groningen

Ondernemershuis levert maatwerk aan individuele ondernemers. Het Ondernemershuis ondersteunt ondernemers onder andere bij:

  • Het oplossen van financiële problemen (schuldhulp ondernemers)
  • De aanvraag van BBZ-leningen
  • Het schrijven van ondernemersplannen
  • Het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken
  • Bedrijfsdoorlichting en reorganisatie
  • Bedrijfsovername, staking en waardering

Stichting Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord is een landelijke organisatie van oud-ondernemers die belangeloos en onpartijdig kleine ondernemers helpt met het oplossen van hun ondernemersvraagstukken.

Geheel vrijwillig zetten zij zich in om actieve MKB-ondernemers te adviseren over:

  • het voorkomen van faillissementen;
  • het optimaliseren van de bedrijfsvoering;
  • het beëindigen/overdragen van een onderneming.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) biedt subsidiemogelijkheden voor ondernemers, particulieren, kennisinstellingen, wooncorporaties en maatschappelijke organisaties. Subsidies om de duurzame, innovatieve ontwikkeling van Noord-Nederland te stimuleren. SNN heeft veel aandacht voor het bedrijfsleven, met name voor het midden- en kleinbedrijf.

Ondernemersplein

Op het Ondernemersplein is veel informatie te vinden over uiteenlopende onderwerpen over ondernemerschap. Daar is ook een overzicht van subsidies voor ondernemers te vinden.

Economic Board Groningen

Economic Board Groningen (EBG) biedt bedrijven uit Noord-Groningen en bedrijven die zich daar willen vestigen, verschillende mogelijkheden voor advies of financiële ondersteuning. De EBG heeft drie regelingen: de EBG AdviesregelinG, de EBG InnovatieregelinG en de EBG ArbeidsplaatsenregelinG . Ondernemers kunnen deze regelingen gebruiken om hulp van anderen in te schakelen, bijvoorbeeld bij het schrijven van een businessplan of het doen van onderzoek. Ook leent EBG geld aan ondernemers met goede businessplannen om deze uit te voeren.