Tijdelijke huisvesting

Als bewoners tijdens de versterking of nieuwbouw van hun huis niet thuis kunnen wonen, biedt NCG tijdelijke huisvesting aan. Deze tijdelijke huisvesting is in de buurt van de eigen woning. Zo woont iedereen veilig tijdens de werkzaamheden aan de woning, zonder extra kosten. Ondernemers kunnen in sommige gevallen gebruik maken van tijdelijke huisvesting voor bedrijven.

Bewonersbegeleiders kijken samen met de bewoner welke oplossing het beste past bij de gezinssamenstelling en persoonlijke omstandigheden. Voor huurders die tijdelijk niet in hun huis kunnen wonen, zoekt NCG in overleg met de eigenaar van de woning naar een oplossing. Hoe lang iemand in een tijdelijke woning woont, hangt af van wat er moet gebeuren met de woning. Dit bespreekt een bewonersbegeleider voor een eventuele verhuizing met de bewoner.  

Een wisselwoning in Middelstum

Wat is een wisselwoning?

Er zijn wisselwoningen voor verschillende gezinssamenstellingen:

  • gelijkvloerse woning met 2 slaapkamers (inzetbaar als seniorenwoning)
  • gezinswoning met 3 slaapkamers
  • gezinswoning met 4-5 slaapkamers

Wat is een rustplek?

Een rustplek is voor bewoners die tijdens de werkzaamheden thuis wonen maar last hebben van versterkingswerkzaamheden in de buurt. Een rustplek is een plek waar je rustig kan werken of waar de baby kan slapen. Een rustplek is bijvoorbeeld in een wisselwoning of in ruimtes in een dorpshuis of zorginstelling in de buurt.

Is tijdelijke huisvesting aardbevingsbestendig?

Een nieuwe wisselwoning voldoet aan de NPR 9998-veiligheidsnorm. Dit is de norm voor aardbevingsbestendig bouwen. 

Waar staan de tijdelijke woningen?

Deze woningen staan als het kan, zo dicht mogelijk in de buurt van de bewoners. De gemeente en NCG bekijken samen hoeveel tijdelijke huisvesting nodig is en wat geschikte locaties zijn.

Vergoeding bij zelf tijdelijke huisvesting regelen

In overleg met NCG kunnen bewoners zelf tijdelijke huisvesting regelen. Als dit voor een periode langer dan twee weken is, is een vergoeding mogelijk. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de persoonlijke (gezins-)situatie. De belastingdienst ziet deze vergoeding als aanvullend inkomen. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen die bewoners krijgen. De eerste twee weken worden niet vergoed.

Verhuist de hele inboedel ook naar een tijdelijke woning?

Een wisselwoning is volledig gemeubileerd en ingericht. Mensen kunnen daarom alleen persoonlijke spullen meenemen. De eigen inboedel wordt tijdelijk opgeslagen. Een verhuizer regelt de verhuizing van en naar de wisselwoning en de  opslag van de eigen inboedel. Dit hele proces wordt begeleid door een bewonersbegeleider.

Wat kost verhuizen naar een tijdelijke woning?

De tijdelijke huisvesting die NCG beschikbaar stelt is gratis. Mensen die naar een tijdelijke woning gaan, hoeven niet te betalen voor huur, het normale gebruik van gas, water en licht of voor de verhuizing en de tijdelijke opslag van hun inboedel. Wat mensen zelf moeten betalen, zijn hun vaste lasten zoals de  hypotheek of huur, gas, water, licht en (lokale) belastingen van de eigen (huur)woning. Deze lopen door tijdens het verblijf in de wisselwoning.