Zelf tijdelijke huisvesting regelen

Als woningeigenaren tijdens de versterking of nieuwbouw van hun huis niet thuis kunnen wonen, zijn er twee keuzes. Ze kunnen kiezen voor de tijdelijke huisvesting die NCG biedt of -tegen vergoeding- zelf tijdelijke huisvesting regelen. Ondernemers kunnen in sommige gevallen gebruik maken van tijdelijke huisvesting voor bedrijven.

Bewonersbegeleiders kijken samen met de woningeigenaren welke oplossing het beste past bij de gezinssamenstelling en persoonlijke omstandigheden van de eigenaren. Hoe lang iemand tijdelijk ergens anders moet wonen, hangt af van wat er moet gebeuren aan de woning. Dit bespreekt een bewonersbegeleider vóór een eventuele verhuizing met de woningeigenaar.

Wie kan in aanmerking komen voor de vergoeding?

De volgende mensen kunnen in aanmerking komen voor de vergoeding: alle woningeigenaren in het aardbevingsgebied die ook bewoner van de betreffende woning zijn en zelf voor tijdelijke huisvesting zorgen vanwege versterking of sloop-nieuwbouw. De vergoeding wordt uitgekeerd aan de eigenaar-bewoner(s) en niet aan huurders.

Hoe hoog is de vergoeding?

De vergoeding die woningeigenaren krijgen voor het zelf regelen van tijdelijke huisvesting bedraagt 1.400 euro per woning per maand, inclusief btw, naar rato van het aantal weken.

Wat zijn de voorwaarden om de vergoeding te kunnen ontvangen?

De voorwaarden om de vergoeding te kunnen ontvangen zijn, dat er sprake is van een eigenaar-bewoner (en niet van een huurder) die de vergoeding ontvangt en dat de woning uiterlijk één week voor de start van de versterkingswerkzaamheden leeg en verlaten is. Uiteraard dient de woning ook tijdens de versterking leeg en verlaten te zijn.

Wordt de vergoeding in één keer uitbetaald?

Ja, woningeigenaren krijgen het bedrag voor de gehele periode in één keer uitgekeerd, op basis van de geplande duur van de werkzaamheden aan hun woning. In bepaalde gevallen kan hier vanaf worden geweken.

Wat gebeurt er als de werkzaamheden uitlopen?

Als de werkzaamheden uitlopen, keert NCG in overleg een aanvullende vergoeding uit.

Hoe kan de tijdelijke huisvesting ingevuld worden?

Woningeigenaren kunnen de tijdelijke huisvesting op verschillende manieren invullen. Bijvoorbeeld door een (vakantie)woning te huren, zelf een woonunit op eigen erf te plaatsen of te logeren bij familie of vrienden. In alle gevallen ontvangen eigenaren de vergoeding van 1.400 euro per maand. Eigenaren die zelf een unit op eigen erf willen plaatsen, moeten dit wel afstemmen met de gemeente en hun aannemer.

Wat moet er uit de vergoeding allemaal betaald worden?

Uit het bedrag van 1.400 euro per maand moeten alle kosten voor de tijdelijke huisvesting betaald worden en alle kosten die daarmee samenhangen, bijvoorbeeld kosten voor de opslag van inboedel, nutsvoorzieningen, internet, extra reiskosten enzovoort.

Heeft de vergoeding gevolgen voor uitkeringen en/of toeslagen?

De belastingdienst heeft aangegeven dat de vergoeding niet bij het inkomen (box 1) opgegeven hoeft te worden. De vergoeding die woningeigenaren krijgen voor het zelf regelen van tijdelijke huisvesting kan gevolgen hebben voor de vermogensrendementsheffing (box 3), uitkeringen en/of toeslagen.

Wij adviseren eigenaren die een uitkering en/of toeslagen ontvangen, contact op te nemen met de instantie van wie zij de uitkering en/of toeslagen ontvangen. Wij adviseren eigenaren dit ook te doen als ze tijdelijk bij iemand anders gaan wonen en mogelijk als toeslagpartner of medebewoner worden gezien. Bekijk de website van de Belastingdienst voor meer informatie over dit onderwerp.

Wanneer woningeigenaren schulden hebben, kan de vergoeding gevolgen hebben voor schuldsaneringstrajecten. Het advies aan hen is contact te zoeken met hun schuldhulpverlener.

Kunnen woningeigenaren terugkomen op hun keuze om tijdelijke huisvesting zelf te regelen?

Nee, in principe kan dat niet. Als woningeigenaren aangegeven hebben hun tijdelijke huisvesting zelf te regelen, neemt NCG hen niet meer mee in de planning voor tijdelijke huisvesting. De bewonersbegeleiders van NCG zullen tijdig inventariseren wie er wel en niet zelf voor tijdelijke huisvesting wil zorgen.