Tiltsensoren

Combinaties Fugro/Zonneveld en Archipunt/MUG voeren in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een proef met tiltsensoren uit. Tiltsensoren zijn nauwkeurige sensoren, die kleine veranderingen in scheefstand kunnen meten. Met de proef wil NCG de toegevoegde waarde van tiltsensoren bij het beoordelen van schade en voor het bepalen van veiligheidsrisico’s onderzoeken.

Op dertien locaties worden tiltsensoren geplaatst. De locaties liggen verspreid over de kern van het aardbevingsgebied, aan de randen en op grotere afstand van het aardbevingsgebied. De pilot is in de zomer van 2019 gestart en heeft een looptijd van 2,5 jaar. Daarvan wordt 22 tot 24 maanden daadwerkelijk gemeten.