Vergoeding tijdelijke huisvesting huurders

Huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied Groningen kunnen in een aantal gevallen gebruik maken van de 'regeling tegemoetkoming huurders'. Het gaat om huurders die tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 gebruik maakten van een tijdelijke woning van een woningcorporaties. De huurders kunnen een eenmalige vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten.

Tijdelijke woning via woningcorporatie

Huurders die hun woning moeten verlaten in verband met de versterkingsopgave kunnen gebruik maken van een tijdelijke woning. Huurders die tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 in een tijdelijke woning van een woningcorporatie woonden, hebben recht op een eenmalige vergoeding. Zij betaalden namelijk zelf de kosten voor nutsvoorzieningen en internet. Woningeigenaren betaalden deze kosten niet. Deze verschillen worden nu zo goed mogelijk gelijk getrokken. Ook huurders die voor 31 oktober 2020 een tijdelijke woning hebben betrokken en er nog wonen kunnen een aanvraag indienen voor een eenmalige vergoeding.

Voorwaarden en vergoeding

De eenmalige vergoeding geldt alleen voor huurders die tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 in een tijdelijke woning van een woningcorporatie woonden en voor huurders die voor 1 november 2020 in een tijdelijke woning woonden en er nu nog wonen. Op de pagina Voorwaarden vergoeding huurders vindt u meer voorwaarden waaraan u als huurder moet voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling. Meer informatie over de vergoeding vindt u op de pagina Vergoeding huurders.

Aanvraag indienen

De regeling wordt uitgevoerd door Nationaal Coördinator Groningen. Er zijn twee periodes waarin een vergoeding kan worden aangevraagd. De eerste periode start 1 november 2020.  Op de pagina Aanvraag vergoeding huurders indienen leest u wanneer en hoe u een aanvraag kan indienen.

Vragen?

Heeft u vragen over de eenmalige vergoeding voor huurders? Stel uw vragen via e-mail tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl of telefonisch via telefoonnummer 088 041 44 77  (bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur).