Vergoeding tijdelijke huisvesting huurders

Huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied Groningen kunnen in een aantal gevallen gebruik maken van de 'regeling tegemoetkoming huurders'. Het gaat om huurders die tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 gebruik maakten van een tijdelijke woning van een woningcorporaties. De huurders kunnen een tegemoetkoming ontvangen voor gemaakte onkosten.

Tijdelijke woning via woningcorporatie

Huurders die hun woning moeten verlaten in verband met de versterkingsopgave kunnen gebruik maken van een tijdelijke woning. Huurders die tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 in een tijdelijke woning van een woningcorporatie woonden, hebben recht op een tegemoetkoming. Zij betaalden namelijk zelf de kosten voor nutsvoorzieningen. Woningeigenaren betaalden deze kosten. Ook huurders die voor 31 oktober een tijdelijke woning hebben betrokken en er nog wonen kunnen een aanvraag indienen voor een onkostenvergoeding.

Voorwaarden en vergoeding

De tegemoetkoming geldt alleen voor huurders die voor 1 november 2020 in een tijdelijke woning van een woningcorporatie woonden. Op de pagina Voorwaarden tegemoetkoming huurders vindt u meer voorwaarden waaraan u als huurder moet voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling. Meer informatie over de vergoeding vindt u op de pagina Vergoeding.

Aanvraag indienen

De regeling wordt uitgevoerd door Nationaal Coördinator Groningen. Er zijn twee periodes waarin een vergoeding kan worden aangevraagd. De eerste periode start 1 november 2020.  Op de pagina Aanvraag indienen leest u wanneer en hoe u een aanvraag kan indienen.

Vragen?

Heeft u vragen over de tegemoetkoming voor huurders? Stel uw vragen via e-mail tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl of telefonisch via telefoonnummer 088 041 44 77  (bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur).