Aanvraag indienen

Huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied kunnen in een aantal gevallen gebruik maken van de ‘regeling tegemoetkoming huurders’. Via de regeling ontvangen huurders die tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 te maken kregen met versterkingsmaatregelen een eenmalige vergoeding.

Wanneer kunt u aanvragen?

U kunt een aanvraag indienen vanaf 1 maart 2021 tot en met 1 april 2022.

Op pagina Voorwaarden vergoeding huurders staan alle voorwaarden waar u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

Download het aanvraagformulier en vul het volledig in. Print het formulier en zet op de aangegeven plek met pen uw handtekening.

Heeft u geen printer of kunt u het formulier niet digitaal invullen? Vraag dan een papieren versie van het formulier aan via e-mail tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl of telefonisch via telefoonnummer 088 041 44 77  (bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur).

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier met eventuele bijlagen naar:

Nationaal Coördinator Groningen
T.a.v. werkgroep tegemoetkoming huurders
Antwoordnummer 700
9700 WB Groningen

Een postzegel plakken is niet nodig.

Meer informatie staat op de pagina Vergoeding huurders woningcorporaties