Versterken van gebouwen

Sommige gebouwen in het aardbevingsgebied voldoen niet aan de veiligheidsnormen. Deze gebouwen worden versterkt en beter bestand gemaakt tegen aardbevingen. Bijvoorbeeld door het versterken van de verbindingen tussen de vloeren en wanden of het versterken van de vloeren, muren of fundering. Een gebouw versterken kan ingrijpend zijn. Daarom worden de bewoners nauw betrokken.