Zorggebouwen

Zorggebouwen krijgen speciale aandacht bij de versterkingsopgave. Dit komt omdat er kwetsbare mensen in het gebouw wonen of tijdelijk logeren, namelijk ouderen, gehandicapten en bewoners met psychische problemen. Een andere reden is dat in deze gebouwen veel mensen samenkomen. Daarnaast zijn de voorzieningen in zorggebouwen belangrijk voor de samenleving.

Nationaal Coördinator Groningen werkt samen met zorgaanbieders, woningcorporaties, gemeenten, provincie Groningen, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis en het Rijk aan het realiseren van toekomstbestendige en aardbevingsbestendige (nieuwe) zorggebouwen.

Groninger Zorgakkoord

 Op 11 maart 2019 hebben bovenstaande partijen het Groninger Zorgakkoord ondertekend. Met dit akkoord hebben zij de handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat Groningers in het aardbevingsgebied ook in de toekomst dicht bij huis kwalitatief goede zorg en behandeling in de regio krijgen.

Twintig bestaande zorggebouwen maken onderdeel uit van het Groninger Zorgakkoord. Op negen locaties worden nieuwe zorgvoorzieningen gerealiseerd. Soms op de oude locatie van het bestaande zorggebouw en soms op een nieuwe locatie. In sommige gevallen bestaande uit meerdere gebouwen met verschillende functies. Een aantal andere bestaande zorggebouwen verdwijnen of krijgen een andere bestemming (geen intramurale zorg). De nieuwe zorgvoorzieningen komen in de gemeenten Eemsdelta en het Hogeland. Alle gebouwen worden aardbevingsbestendig, duurzaam en toekomstbestendig.

Het uitgangspunt is dat bewoners zo min mogelijk (tijdelijk) moeten verhuizen, bijvoorbeeld door eerst elders te bouwen en dan pas te verhuizen. Daarnaast zetten de partijen zich gezamenlijk in om zoveel mogelijk onnodige leegstand van oude panden te voorkomen en de leefbaarheid van het gebied voorop te stellen.

Zorgprogramma

Naast de realisatie van negen nieuwe zorggebouwen werken de partijen aan het versterken en aardbevingsbestendig maken van vijftig andere zorggebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om panden waar intramurale zorg wordt verleend, zoals ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Uitgelicht

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws