Zorgpand in Ten Boer

Zorggebouwen krijgen speciale aandacht bij de versterkingsopgave. Dit komt omdat er kwetsbare mensen in het gebouw wonen of tijdelijk logeren, namelijk ouderen, gehandicapten en bewoners met psychische problemen. Een andere reden is dat in deze gebouwen veel mensen samenkomen. Daarnaast zijn de voorzieningen in zorggebouwen belangrijk voor de samenleving.

Het kabinet gaat de gaswinning de komende jaren afbouwen naar nul. Dit heeft gevolgen voor het versterkingsprogramma van NCG. Wat dit betekent voor de versterkingsoperatie van zorggebouwen is nog niet duidelijk.

Inspecties

In 2015 en 2016 zijn zorggebouwen in het aardbevingsgebied geïnspecteerd op directe veiligheidsrisico’s. Onveilige onderdelen zijn direct weggehaald zoals loszittende schoorstenen en ornamenten. Daarna zijn de gebouwen bouwkundig geïnspecteerd en doorgerekend. Dit om te beoordelen of deze  gebouwen ook op lange termijn aardbevingsbestendig zijn. Het gaat om ongeveer 70 zorggebouwen zoals verpleeghuizen, verzorgingshuizen, woongemeenschappen en gebouwen waarin dagbesteding is gevestigd. In de loop van 2018 is duidelijk of deze gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn.

Stuurgroep Zorg

In 2016 is de stuurgroep Zorg opgericht met Maarten Ruys als onafhankelijk voorzitter. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van zorginstellingen, corporaties, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, gemeenten, provincie en het ministerie van VWS. Taken van de stuurgroep zijn:

  • NCG adviseren over kansrijk versterken van zorggebouwen
  • een visie ontwikkelen op de zorg die nodig is in het aardbevingsgebied voor nu en in de toekomst

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws