Maarten Ruys voorzitter van Stuurgroep Zorg

Oud-gemeentesecretaris van Groningen, Maarten Ruys, is benoemd als voorzitter van de Stuurgroep Zorg in de aardbevingsregio. In december kondigde de NCG gestart te zijn met het inspecteren, doorrekenen en versterken van zorggebouwen. Een stuurgroep met een afvaardiging van zorgbestuurders, directies van zorgvastgoed, wethouders, zorgverzekeraar Menzis en VWS werkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijke visie en adviseert de NCG over de versterkingsaanpak.

Ruys (1954) was in 2002-2008 secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  Daarna was hij adviseur van de gemeente Amsterdam, gemeentesecretaris van Groningen en interim-voorzitter Raad van Bestuur van de Nederlandse  Zorgautoriteit. Naast zijn rol als voorzitter van de stuurgroep zorg is Ruys onder andere voorzitter van de onderzoekscommissie naar de Centrale ondernemingsraad van de politie, lid Raad van toezicht van het Martiniziekenhuis Groningen en lid  raad van toezicht van de Kwadrantgroep.