Inspecties zorgvastgoed afgerond

Op 1 juli is onder regie van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gestart met het inspecteren en technisch doorrekenen van circa 70 zorggebouwen. De gebouwen staan in de kern van het aardbevingsgebied (binnen de 0,2g contour) en in Bedum, Siddeburen en Delfzijl. Op basis van de inspecties en berekeningen wordt bepaald of de zorggebouwen aardbevingsbestendig zijn. De inspecties zijn allemaal goed verlopen en afgerond. Naar verwachting is voor 1 april 2018 bekend of de geïnspecteerde gebouwen moeten worden versterkt.

In het zorgprogramma wil NCG verder kijken dan de versterking per gebouw. De ambitie is om de aanpak  te koppelen aan de behoeften en wensen van de zorg in de toekomst. Zorgorganisaties, vastgoedorganisaties, gemeenten, provincie, ministerie van VWS, Menzis en NCG hebben een stuurgroep gevormd om deze toekomstvisie verder uit te werken. Op 28 september 2017 heeft de stuurgroep een advies van onderzoeks- en adviesbureau HHM in ontvangst genomen met uitgangspunten voor een verdere uitwerking.

Adviesrapport toekomstperspectief op zorg

In het adviesrapport benoemt HHM een aantal belangrijke uitgangspunten voor de toekomstige inrichting van zorg in de aardbevingsregio. Deze uitgangspunten zijn door de betrokken partijen omarmd en worden de komende periode verder uitgewerkt. De gezamenlijke uitgangspunten zijn:

  • Een gebiedsgerichte benadering;
  • Spreiding van generalistische verblijfsvoorzieningen;
  • Centralisatie van specialistische verblijfsvoorzieningen;
  • Ontwikkeling van nieuwe vastgoedconcepten voor wonen en zorg;
  • Nauwere samenwerking binnen en tussen de sectoren, ook op het gebied van (inhoudelijke) kennis en expertise;
  • Bij het maken toekomstplannen ook kijken naar het bestaande zorgvastgoed.

De drie subregio’s met daaroverheen de 0,2 contour

Subregionale vertaalslag

De vertaalslag van de uitgangspunten naar de lokale situatie wordt gemaakt in drie subregio’s: Het Hogeland (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond), DAL (Delfzijl, Appingedam, Loppersum) en Ten Boer en Midden-Groningen (Hoogezand- Sappemeer, Slochteren, Menterwolde). Het is de bedoeling dat de zorgvisie in het voorjaar van 2018 klaar is. Als dan ook de sterkteberekeningen van de gebouwen klaar zijn, kan op basis van alle uitkomsten een versterkingsplan voor de zorgsector worden gemaakt.