Reflectie op nieuwbouwregeling

Een commissie onder leiding van de Rijksbouwmeester heeft een reflectie op de nieuwbouwregeling uitgevoerd in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). In de reflectie is onder andere gekeken of de vergoedingssystematiek goed werkt. Of er voldoende ontwerpvrijheid is binnen de eisen van de regeling en of de regeling nieuwbouwprojecten niet onnodig vertraagd. Ook heeft de commissie verbetermogelijkheden meegegeven.

Aanvullend onderzoek is nodig om te bekijken of de percentageregeling toereikend is. Op basis van dit vervolgonderzoek en de aanbevelingen van de reflectiecommissie wordt bekeken op welke punten aanpassing van de herijkte nieuwbouwregeling nodig is.

Aanvullend onderzoek

NCG heeft na bespreking van het reflectierapport met betrokken partijen het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd om een aanvullend vergelijkingsonderzoek te doen. Het doel van dit onderzoek is om de calculatie van nieuwbouwprojecten in binnenstedelijke en buitenstedelijke gebieden te vergelijken. Dit moet inzichtelijk maken of de percentageregeling toereikend is voor aardbevingsbestendig bouwen in binnenstedelijke gebieden.

Herijkte nieuwbouwregeling

Op 3 juli 2017 is de herijkte nieuwbouwregeling van NAM gestart. De regeling biedt technische ondersteuning en een financiële vergoeding voor de redelijke meerkosten die voortkomen uit de toepassing van de NPR bij nieuwbouwprojecten. Deze herijkte nieuwbouwregeling is het resultaat van intensief overleg tussen NCG, regionale overheden, maatschappelijke partijen en NAM. Vanwege blijvende zorgen over de regeling is vorig jaar besloten tot een reflectie op de regeling. Tot op heden is 165 miljoen als bijdrage toegekend aan ruim 4600 woningen en 175.000m2 utiliteitsbouw in het gebied. Kijk voor meer informatie over de regeling op de website van NAM.