Versterking basisschool Het Galjoen start in zomervakantie

In de zomervakantie start de versterking van basisschool Het Galjoen in Hoogezand. Het project maakt onderdeel uit van het Scholenprogramma waarin wordt toegewerkt naar aardbevings- en toekomstbestendige scholen in 2021.

CBS Het Galjoen

De school wordt bouwkundig versterkt. Het gaat dan om versteviging van bepaalde onderdelen in het dak, de gevels en de vloeren. Daarnaast wordt een invulling gegeven aan het toekomstbudget, dat bedoeld is om de school toekomstbestendig te maken en te verduurzamen. Het doel is het realiseren van een aardbevingsbestendige school die weer jaren mee kan.

Het traject start in de zomervakantie en is na de zomervakantie zo ver klaar, dat de kinderen vanaf het begin van het schooljaar het gebouw weer kunnen gebruiken

Impact

Het verbouwen en verstevigen van scholen heeft impact op de leerlingen, de ouders, de medewerkers én de omwonenden van de school. Voor Het Galjoen wordt de impact voor de kinderen en hun ouders zoveel mogelijk beperkt door te starten in de zomervakantie. Hiermee wordt voorkomen dat de leerlingen tijdelijk naar een andere locatie moeten. De werkzaamheden van na de zomervakantie kunnen plaatsvinden terwijl de kinderen in het pand onderwijs volgen.