Start met fundering woningen Fazanthof in Ten Boer

Op vrijdag 27 november is gestart met het boren van de eerste fundatiepalen voor dertig nieuwbouwwoningen in de Fazanthof in Ten Boer. Hiervoor wordt één van de grootste boorstellingen in Nederland ingezet.

Afbeelding van start met fundering woningen Fazanthof in Ten Boer

Het aanbrengen van de palen

Voor de nieuwe woningen in de Fazanthof worden mortelschroefpalen gebruikt. De fundatiemachine die hiervoor wordt gebruikt boort eerst de grond met een holle boor weg. Als de boor op de juiste diepte is wordt deze langzaam draaiend teruggetrokken. In de vrijgekomen ruimte wordt gelijktijdig, door de boor heen, beton gepompt. Omdat het aanbrengen van mortelschroefpalen trillingsarm is, geeft dit weinig overlast voor de omliggende woningen.

Het bedrijf Kuipers Funderingstechnieken bv. uit Lemmer brengt in opdracht van Geveke Bouw bv. voor de dertig woningen 363 palen in de grond. Deze palen worden gefundeerd op een draagkrachtige grondlaag op ongeveer 22 m diepte. Vandaar dat de palen een doorsnede van 350 mm en een lengte van gemiddeld 22,4 meter hebben. Voor deze opdracht wordt een van de grootste boorstellingen van Nederland gebruikt.

Martijn Gils, directeur woningbouw Geveke: ‘Ik ben verheugd om te zien dat we zijn begonnen met de bouw. Samen met de bewoners is een intensief traject doorlopen en dan is zo’n 1e paal echt een mijlpaal te noemen.’

In totaal duren de werkzaamheden met de fundatiemachine vier tot vijf weken. Om de mortelschroefpalen te kunnen maken is betonmortel nodig. Elke dag rijden er zo’n zeven vrachtauto’s naar de bouwplaats om de betonmortel aan te voeren.

Project Fazanthof

Het project Fazanthof in Ten Boer is een van de sloop- en nieuwbouwtrajecten binnen de versterkingsopgave van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het gaat in totaal om twintig rijwoningen en tien twee-onder-een kapwoningen. Peter Spijkerman, directeur NCG: ‘Tijdens het lange voortraject is er veel van de bewoners gevraagd. Ondanks dat zijn de bewoners en NCG altijd met elkaar in gesprek gebleven. Bewoners hebben veel geduld gehad en het is voor hen niet gemakkelijk geweest. Ik ben daarom erg blij dat we deze mijlpaal bereikt hebben.’ De planning is dat de woningen – ijs en weder dienende – eind 2021 worden opgeleverd.