Vier duurzaam versterkte woningen opgeleverd na moeizame start

Onlangs leverden we vier versterkte woningen op aan de Badweg in Loppersum. Noemenswaardig want: een week eerder dan gepland en met weinig opleverpunten. De eigenaren waren tevreden over het verloop van de versterking en in het bijzonder over Timmerbedrijf Boer die de versterking uitvoerde. Eén van de eigenaren was zelfs zo tevreden dat hij een taart afleverde bij de aannemer.

Taart met een tekst erop. De tekst is bedankt.

Toch is er ook een kanttekening. De bewoners hebben een zeer stressvolle periode achter de rug waarin jarenlang werd vergaderd en plannen werden uitgesteld. En waarin onderhoud van de woning – in afwachting van een onzeker versterkingstraject – werd uitgesteld. Van de bewoners heeft het veel gevraagd. Dit neemt de projectleider dan ook mee in de evaluatie, zodat we kunnen werken aan de verbeterpunten.

Korte lijnen

Na dit voortraject gingen de versterkingswerkzaamheden eind oktober 2020 van start. De bewoners werden ondergebracht in tijdelijke huisvesting, zodat de twee twee-onder-een-kappers geheel gestript konden worden. Vloeren, wanden en daken werden verankerd en het voegwerk van de buitengevels werd vervangen. De samenwerking met de eigenaren en Timmerbedrijf Boer was meer dan prima. Er waren korte lijnen en snel schakelen op momenten dat het nodig was, was geen probleem.

Alle eigenaren maakten met behulp van subsidie en eigen bijdragen gebruik van koppelkansen, zoals het aanbrengen van zonnepanelen, extra dakisolatie, kunststofkozijnen en woningverbetering. Bij de bouwwerkzaamheden kwamen helaas onvoorziene bouwkundige gebreken naar voren, zoals lekkage van de dakkapel. In overleg met de eigenaren is dit tegelijkertijd met de versterkingswerkzaamheden hersteld. Uiteindelijk keken we bij de oplevering terug op een geslaagd project met als resultaat vier duurzaam versterkte woningen.