Versterkingsmogelijkheden

Is een gebouw niet aardbevingsbestendig? Dan bepalen de kosten en waarde van het gebouw welke oplossingen mogelijk zijn. Mogelijke oplossingen zijn: versterken, nieuw bouwen, herbouwen of kopen en slopen. Bij elke oplossing krijgt de eigenaar een gebouw dat beter bestand is tegen aardbevingen.

De informatie op deze pagina geldt voor gebouweigenaren waarmee het versterkingsadvies is besproken.

Kosten en waarde bepalen

Welke oplossing mogelijk is, hangt af van de investeringskosten, de marktwaarde en de herbouwwaarde van het gebouw. De marktwaarde en herbouwwaarde worden bepaald door een model. In dit model zitten inhoud- en oppervlaktematen van het gebouw en andere woningkenmerken. Uiteindelijk zorgen deze samen voor een afweging wat er met het gebouw gaat gebeuren.

Investeringskosten

De investeringskosten zijn de totale kosten voor versterking, inclusief kosten voor bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting of verhuizing.

Marktwaarde

De marktwaarde is de waarde van het gebouw op de huizenmarkt zonder de waarde van de grond waarop het gebouw staat.

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde is het totaal aan kosten om het huidige gebouw te slopen en een gelijkwaardig en aardbevingsbestendig gebouw te herbouwen.

De eigenaar beslist

De eigenaar van het gebouw beslist altijd wat er met het gebouw gebeurt. Voor eigenaren van rijwoningen, twee-onder-een kapwoningen en meerlaagse bouw gebeurt dit in overleg met de buren.

Oplossingen

Hieronder staat welke oplossingen mogelijk zijn.


Versterken

De investeringskosten worden gebruikt om het gebouw aan te passen, zodat deze beter bestand is tegen aardbevingen. In het versterkingsadvies staan de maatregelen die hiervoor nodig zijn.

Voorwaarde: de investeringskosten zijn niet hoger dan 150% van de herbouwwaarde.
 

Nieuw bouwen of versterken

Soms is het mogelijk om de investeringskosten te gebruiken om het gebouw te slopen en een nieuw gebouw te bouwen. Met de eigenaar wordt gekeken wat met het beschikbare geld mogelijk is. Het nieuwe gebouw is niet gelijk aan het gebouw wat er nu staat. Het kan bijvoorbeeld kleiner zijn, een andere indeling hebben of met andere materialen zijn gebouwd. Wil de eigenaar geen nieuwbouw? Dan is versterken van het huidige gebouw ook mogelijk.

Voorwaarde: De investeringskosten zijn hoger dan 150% van de marktwaarde en lager dan 100% van de herbouwwaarde.
Beschikbaar bedrag bij nieuwbouw: Investeringskosten
 

Herbouwen of versterken

Met het beschikbare bedrag wordt het gebouw gesloopt en krijgt de eigenaar een nieuw gebouw. Het nieuwe gebouw is vergelijkbaar met het gebouw wat er nu staat. Het kan qua inhoud, functionaliteit en afwerking gelijk zijn aan het huidige gebouw. De eigenaar kan ook kiezen voor een ander ontwerp. Wilt de eigenaar niet herbouwen? Dan is versterken van het huidige gebouw ook mogelijk.
 

Voorwaarde: De investeringskosten zijn hoger dan 150% van de marktwaarde en meer dan 100% van de herbouwwaarde.
Beschikbaar bedrag bij herbouw: maximaal 100% van de herbouwwaarde.

Kopen en slopen 

Het slopen van een gebouw zonder een nieuw gebouw terug te bouwen heeft gevolgen voor het aangezicht van de straat en de leefbaarheid. Daarom zijn er drie voorwaarden:

  • De investeringskosten zijn hoger dan 150% van de marktwaarde.
  • De gemeente gaat akkoord met de sloop van het gebouw.
  • De eigenaar verhuist naar een aardbevingsbestendig gebouw binnen het aardbevingsgebied. Of naar een gebouw buiten het aardbevingsgebied.

Beschikbaar bedrag voor kopen en slopen: Marktwaarde van het gebouw inclusief de grond.

Aanvullend onderzoek

Het model kan niet altijd voldoende duidelijkheid geven over de oplossing waarvoor u in aanmerking komt. Wanneer er geen duidelijke oplossing is, gaan we met u in gesprek over uw eigen wensen. Op basis van uw wensen kijken we hoe we verder gaan. Mocht u graag een heel nieuw huis willen bouwen dan zullen we aanvullend onderzoek doen. We maken een nauwkeurige berekening van uw unieke woonsituatie. In sommige gevallen doen we een opname met een kostendeskundige. De berekening en opname geven als uitkomst een betrouwbare herbouwwaarde waarmee een definitieve afweging gemaakt kan worden.

Bijzondere gebouwen

Deze informatie geldt niet voor bijzondere gebouwen. Voor monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden en bedrijfspanden zijn speciale afspraken gemaakt. Zie daarvoor de pagina inspecteren en versterken van bijzondere gebouwen.