Kogel door de kerk voor Experiment Krewerd

Het kleine Krewerd in de gemeente Delfzijl wordt als eerste dorp in het aardbevingsgebied in zijn geheel veilig en toekomstbestendig gemaakt. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft een unieke zelf gekozen aanpak van de inwoners geaccepteerd. Krewerd wordt erkend als pilot in het kader van het sneller beoordelen van de veiligheid van woningen bij aardbevingen.

De beperkte omvang en overzichtelijkheid van het wierdedorp, met ruim veertig huizen en tachtig inwoners, leent zich bij uitstek voor een experimentele benadering. De resultaten en ervaringen die tijdens de pilot worden opgedaan, kunnen als voorbeeld dienen voor het totale aardbevingsgebied.

Uitgangspunten Experiment Krewerd

Krewerd kan nu de versterkingsoperatie in de komende  jaren afronden. Bijna alle huizen hebben inmiddels een opname gehad. Met de instemming van NCG staat nu niets een snelle beoordeling nog in de weg. Het dorp heeft bovendien een eigen, bijzondere aanpak gekozen. Uitgangspunten hiervan zijn:

  • Engineering judgement: snellere  beoordeling van de huizen door constructeurs door gebruik te maken van informatie, kennis en ervaring die al is opgedaan bij vergelijkbare panden.
  • Ieder huishouden neemt een eigen onafhankelijke architect in de arm. Dit verzekert de inwoners bij verbouw of herbouw van hun woningen van professionele ondersteuning en ontwerpkwaliteit.
  • De zeggenschap ligt volledig in het dorp zelf. De inwoners van Krewerd hebben zich verenigd in een dorpscoöperatie, waarvan het bestuur de regie voert over de operatie. Voormalig wethouder Willem Smink van Groningen is onafhankelijk voorzitter van de Dorpscoöperatie.
  • Een integrale aanpak van het dorp. De versterking van de huizen wordt in samenhang uitgevoerd. De huizen in Krewerd, maar ook het dorp als geheel worden toekomstbestendig gemaakt. Hierbij is ook aandacht is voor aspecten als dorpsvernieuwing, sociale vernieuwing en energietransitie.
  • Krewerd heeft hiervoor een dorpsplan ontwikkeld. Hierin wordt rekening gehouden met de wensen van de inwoners en het `DNA’ van het dorp. Er is oog voor de mensen en voor de kwaliteit en sociale structuur van het dorp.
  • Het dorpsplan is tot stand gekomen met ondersteuning van deskundigen; een stedenbouwkundige, een landschapsarchitect, een cultuurhistoricus, een socioloog en een energiedeskundige.