Voortgangsrapportages

Nationaal Coördinator Groningen brengt rapportages uit met een kwantitatief en kwalitatief overzicht van de activiteiten en voortgang van NCG. NCG wil hiermee haar inspanningen voor een breed publiek inzichtelijk maken.