Waardevermeerderingsregeling

Bent u huiseigenaar en woont u in het aardbevingsgebied? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie om uw woning energiezuinig te maken. U kunt een aanvraag indienen voor de Waardevermeerderingsregeling (WVM). Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling voor Nationaal Coördinator Groningen uit.

De subsidie is bedoeld als compensatie voor overlast door aardbevingen. U kunt de subsidie aanvragen voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Per adres kan de subsidie oplopen tot maximaal 4.000 euro.

Voorwaarden van de regeling

U komt in aanmerking als u:

 • nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de Waardevermeerdering die voor 2017 liep op uw huidige adres;
 • erkende aardbevingsschade heeft van minimaal €1000 en in het bezit bent van één van de onderstaande bewijsstukken:
  1. Een beslissingsbrief van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) voorheen was dit de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) waarin staat dat u tenminste €1000 euro erkende schade heeft, die is erkend op of na 19 maart 2018 (deze brief ontvangt u na goedkeuring van het adviesrapport);
  2. Een besluitbrief van de IMG (voorheen TCMG) die u heeft ontvangen nadat u akkoord bent gegaan met de stuwmeerregeling;
  3. Een aanbiedingsbrief oude schademelding van de NAM;
  4. Een uitspraak van een rechter of de Arbiter Bodembeweging waarin is vastgesteld dat de schade van tenminste €1000 (categorie a of b) is erkend door bodembeweging als gevolg van gaswinning, op of na 1 januari 2016;
  5. Een schaderapport van het Centrum Veilig Wonen (CVW) dat aantoont dat er sprake is van erkende aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste €1000, erkend op of na 1 januari 2016;
  6. Een schaderapport van de NAM waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 maart 2018, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning en minstens €1000 bedraagt.

Voorbeelden van maatregelen

De subsidie kan worden aangevraagd voor verschillende energiebesparende maatregelen van dak-tot vloerisolatie:

 • Dak-, vloer- of gevelisolatie;
 • Muurisolatie;
 • HR++(+) of isolerend glas voor een monument;
 • Kozijn vereist voor HR++(+) glas of kozijn vereist voor het isoleren van glas voor een monument;
 • Combiketel met hoog rendement inclusief daarvoor vereiste verwarmingselementen en leidingen voor zover niet aanwezig;
 • (micro) HRe ketel;
 • HR luchtverwarming;
 • Zonnepanelen en zonnecollectoren;
 • Zonneboiler;
 • Pelletkachel;
 • Warmtepomp;
 • Infraroodpanelen;
 • Warmte-koudeopslag;
 • Technieken voor warmteterugwinning;
 • Lage temparatuurverwarming;
 • Energiezuinige vloerverwarmingspomp;
 • Technieken voor de opwekking van windenergie;
 • Maatwerkadviesrapport, opgesteld door een energieprestatieadviseur.

Aanvraag indienen

U kunt online uw aanvraag indienen bij het SNN. Hieronder leest u hoe een aanvraag verloopt. Bent u voor de vorige waardevermeerderingsregeling afgewezen, omdat u uw schaderapport met een schadebedrag boven € 1.000,- niet tijdig kon aanleveren? Dan moet u opnieuw een aanvraag indienen. Heeft u al subsidie ontvangen van de vorige waardevermeerderingsregeling? Dan komt u niet opnieuw in aanmerking voor subsidie.

Illustratie over de aanvraag procedure van de waardevermeerderingsregeling

Beeld: SNN

Meer weten?

Wij hebben de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag hier niet tussen? Dan kunt u contact opnemen met het SNN. Het SNN is bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur via (050) 522 4924 of per e-mail via waardevermeerdering@snn.eu