Woningmarktonderzoeken

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) laat verschillende onderzoeken uitvoeren naar de ontwikkelingen op de woningmarkt in de provincie Groningen. De onderzoeken leveren relevante informatie op voor het werk van NCG.

CBS Woningmarktonderzoek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt in opdracht van NCG twee keer per jaar de ontwikkeling van de huizenprijzen en de verkoopbaarheid van woningen rondom het Groningen gasveld in kaart.

Regionale marktindicator

Onderzoeksafdeling OTB van de TU Delft voert in opdracht van NCG een regionale marktindicator uit. Hiermee wordt het vertrouwen onder woonconsumenten in de koopwoningenmarkt in de provincie Groningen gemeten.

Onder downloads op deze pagina vindt u de belangrijkste rapporten van beide onderzoeken.