Verkoopbaarheid van woningen in aardbevingsgebied verbeterd

Het gaat beter met de verkoopbaarheid van woningen in het aardbevingsgebied. Dat blijkt uit het meest recente woningmarktonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het onderzoek zijn de ontwikkelingen van de woningmarkt rondom het Groninger gasveld in het tweede kwartaal van 2018 vergeleken met het derde kwartaal van 2012. In gebieden met gemiddeld of veel schades aan woningen ontwikkelt de markt zich wel minder goed dan in de onderzochte referentiegebieden.

Het CBS voert het onderzoek uit in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de verkoopbaarheid en verkoopprijzen van woningen in het aardbevingsgebied. Om hierin inzicht te krijgen worden de ontwikkelingen in het aardbevingsgebied vergeleken met een referentiegebied. Het referentiegebied bestaat uit buurten die geografisch nabij het aardbevingsgebied liggen en die in sociaaleconomisch opzicht vergelijkbaar zijn met de buurten in het risicogebied.

Verhuisbewegingen

In het onderzoek is ook gekeken naar de verhuisbewegingen in het aardbevingsgebied. Daaruit blijkt dat er in totaal sprake is van een negatief migratiesaldo. Dit betekent dat er in absolute aantallen meer mensen vertrekken uit het aardbevingsgebied dan naar het gebied toetrekken. Een soort gelijke ontwikkeling is ook te zien in het referentiegebied.

‘Groningen-stad effect’

Onderzochte verhuisbewegingen laten zien dat de gemeenten rondom de gemeente Groningen te maken hebben met een toename in het aantal huishoudens. Dit is vermoedelijk het gevolg van het 'Groningen-stad effect’: De woningmarkt in de gemeente Groningen is aangetrokken en de krapte zorgt ervoor dat huishoudens uitwijken naar de omliggende gemeenten. Daarnaast blijkt uit de woningwaardes dat kopers over het algemeen meer willen betalen voor een woning in een gemeente die grenst aan de gemeente Groningen, dan voor een vergelijkbare woning in een gemeente die niet grenst aan deze gemeente. Dat het huishoudens die rondom Groningen een woning kopen steeds minder uitmaakt of de woning in het aardbevingsgebied ligt, kan op basis van de verhuisbewegingen echter niet worden hardgemaakt of ontkracht.

Over het onderzoek

De aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld hebben mogelijk invloed op de omliggende woningmarkt. NCG heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daarom gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de verkoopbaarheid en verkoopprijzen van woningen in dit aardbevingsgebied. Dit rapport is onderdeel van een reeks rapporten waarin de ontwikkeling van de woningmarkt rondom het Groningenveld wordt beschreven.