Nieuwe rapporten woningmarktontwikkelingen Groningen

De woningmarkt in het aardbevingsgebied trekt aan, net als in de rest van Nederland. De verkoopbaarheid van woningen neemt daarmee toe. Dat blijkt uit het meest recente woningmarktonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de gebieden met gemiddeld meer schade als gevolg van de gaswinning is deze ontwikkeling wel later op gang gekomen dan in andere gebieden.

De ontwikkeling van de huizenprijzen blijft ook achter in de gebieden met meer schade. In het rapport valt verder op dat er nauwelijks sprake is van herstel van de WOZ-waarde. Dit komt doordat de WOZ-waarde vertraagd reageert op de prijsontwikkeling op de woningmarkt. Het rapport van CBS is onderdeel van een reeks rapporten waarin de ontwikkeling van de woningmarkt rondom het Groningenveld wordt beschreven. Het volgende rapport verschijnt eind 2018.

Minder vertrouwen in woningmarkt

Het vertrouwen in de woningmarkt in het aardbevingsgebied is licht gedaald, net als in de rest van Nederland. Dat blijkt uit de eerste Eigen Huis Marktindicator Groningen van 2018 van de TU Delft. Het afgenomen vertrouwen komt mede door de positieve ontwikkelingen op de woningmarkt van de afgelopen periode. Met name het gebrek aan voldoende woningaanbod maakt de woonconsument wat minder optimistisch.

Slechts vijf procent wil verhuizen

Het vertrouwen onder de huishoudens in de aardbevingsgemeenten blijft wel duidelijk groter dan in 2015. In de aardbevingsgemeenten is het vertrouwen in de woningmarkt bovendien weer bijna even groot als in de rest van de provincie. Daarnaast blijkt uit het rapport van de TU Delft dat nog maar vijf procent wil verhuizen uit het aardbevingsgebied. Dat is een halvering van het aantal ten opzichte van de peiling in het vierde kwartaal van 2017. Toen wilde nog tien procent verhuizen uit de regio.