Verkoopbaarheid van woningen in aardbevingsgebied verbeterd

Het gaat beter met de verkoopbaarheid van woningen in het aardbevingsgebied. Dat blijkt uit het meest recente woningmarktonderzoek  van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het onderzoek zijn de ontwikkelingen van de woningmarkt rondom het Groninger gasveld in het tweede kwartaal van 2019 vergeleken met het derde kwartaal van 2012. In het aardbevingsgebied is, net als in de rest van Nederland, eerst een periode van neergang van de woningmarkt te zien en daarna een periode van herstel. Dit herstel zet nog steeds door, zo blijkt uit het laatste rapport. In alle gebieden zijn de verkoopprijzen gestegen, de verkoopprijzen dichter bij de vraagprijzen komen te liggen en de verkoop- en te-koopduur afgenomen.

Het CBS voert het onderzoek uit in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de verkoopbaarheid en verkoopprijzen van woningen in het aardbevingsgebied. Om hierin inzicht te krijgen worden de ontwikkelingen in het aardbevingsgebied vergeleken met een referentiegebied. Het referentiegebied bestaat uit buurten die geografisch nabij het aardbevingsgebied liggen en die in sociaaleconomisch opzicht vergelijkbaar zijn met de buurten in het risicogebied.

Dit is de laatste keer dat het CBS in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen het woningmarktonderzoek uitvoert. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal de opdrachtverlening overnemen. Met ingang van 1 januari 2020 concentreert de Nationaal Coördinator Groningen zich op de versterkingsopgave.