Het versterkingsprogramma in cijfers

In het aardbevingsgebied komen huizen, scholen, boerderijen en andere panden mogelijk in aanmerking voor versterking. Op basis van een risicoschatting worden adressen toegevoegd aan de werkvoorraad. In totaal gaat het om zo'n 26.000 adressen.*

NCG onderzoekt of de panden inderdaad niet veilig zijn, in welke mate ze onveilig zijn en hoe ze versterkt kunnen worden. Ook is het mogelijk dat sloop/nieuwbouw noodzakelijk is. Tijdens dit intensieve en ingrijpende traject en tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden worden bewoners/eigenaren begeleid door NCG.

Op deze pagina geven we u inzicht in de voortgang van het versterkingsproces. Via bovenstaande links komt u bij de cijfers tot en met 31 mei 2020. De cijfers passen we maandelijks aan.

* In een pand kunnen meerdere huishoudens wonen of bedrijven gehuisvest zijn. Denk bijvoorbeeld aan een flat of een bedrijvenpand. Bij de aantallen gaat het om het aantal adressen (huishoudens/bedrijven) in een te versterken pand. Een aantal van de onveilige panden is inmiddels versterkt. Voor de bewoners van deze panden is het traject afgerond.