Het versterkingsprogramma in cijfers - 31 augustus 2020

In het aardbevingsgebied komen huizen, scholen, boerderijen en andere gebouwen mogelijk in aanmerking voor versterking. Voor deze panden bestaat de kans dat ze niet veilig zijn bij een zware aardbeving. Welke panden worden opgenomen in de werkvoorraad van NCG wordt bepaald op basis van een risicoschatting, gedane toezeggingen en bestuurlijke afspraken. In totaal gaat het om ruim 26.000 adressen*.

NCG onderzoekt of panden aan de veiligheidsnorm voldoen. Is dit niet het geval dan wordt beoordeeld welke versterkingsmaatregelen nodig zijn. Ook is het mogelijk dat sloop/nieuwbouw noodzakelijk is. Bij het intensieve en ingrijpende voorbereidende traject en gedurende de uitvoering van de bouwwerkzaamheden worden bewoners/eigenaren begeleid door NCG. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat de gebouwen waarin de Groningers naar school gaan, wonen en werken aardbevingsbestendig zijn. Hierbij probeert NCG zoveel mogelijk rekening te houden met wensen van bewoners/eigenaren en gemeenten.

Voortgangsrapportage

In deze voortgangsrapportage geven we u - via bovenstaande links - inzicht in de voortgang van het versterkingsproces tot en met 31 augustus 2020. De cijfers passen we maandelijks aan. Deze rapportage is nog in ontwikkeling en wordt op basis van evaluatie bijgesteld. Onderstaande tabel geeft u alvast een eerste indruk van de voortgang van het versterkingsoperatie. 

Realisatie

Realisatie
Geregistreerd in augustus 2020Realisatie in 2020 op 31 augustus '20Realisatie totaal op 31 augustus '20
Opname3061.06816.732
Beoordeling2922.57610.247
Planvorming gestart1672.6805.902
Versterkingstraject afgerond111311.197
Brontabel als csv (256 bytes)

NB        Elke maand worden administratieve correcties vanuit voorgaande maanden doorgevoerd in de meest actuele cijfers. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan een opname die in het verleden niet of niet correct geregistreerd is en die op een later tijdstip alsnog in de cijfers wordt opgenomen. De aantallen zijn daardoor niet een op een vergelijkbaar met de cijfers uit eerdere rapportages. Ook zal er in de loop van dit jaar nog een grotere correctie vanuit vorige jaarlagen plaatsvinden. Dit zal effect hebben op de totaalcijfers.
 

* In een pand kunnen meerdere huishoudens wonen of bedrijven gehuisvest zijn; dat betekent 'meerdere adressen in één pand'. Denk bijvoorbeeld aan een flat of een bedrijvenpand. Bij de aantallen in deze rapportage gaat het om het aantal adressen. Voor 1.197 adressen geldt dat het versterkingstraject is afgerond.