Het versterkingsprogramma in cijfers - 31 oktober 2020

In het aardbevingsgebied komen huizen, scholen, boerderijen en andere gebouwen mogelijk in aanmerking voor versterking. Voor deze panden bestaat de kans dat ze niet veilig genoeg zijn bij een aardbeving. Welke panden worden opgenomen in de werkvoorraad van NCG wordt bepaald op basis van een veiligheids-/risicoschatting, gedane toezeggingen en bestuurlijke afspraken. In totaal gaat het om bijna 27.000 adressen1).

NCG onderzoekt of panden aan de veiligheidsnorm voldoen. Voldoet een pand niet aan de veiligheidsnorm, dan wordt beoordeeld welke versterkingsmaatregelen nodig zijn. Ook kan het voorkomen dat er wordt gekozen voor sloop/nieuwbouw. Bij het intensieve en ingrijpende voorbereidende traject en gedurende de uitvoering van de bouwwerkzaamheden worden bewoners/eigenaren onder andere begeleid door NCG. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat de gebouwen waarin de Groningers naar school gaan, wonen en werken aardbevingsbestendig zijn. Hierbij probeert NCG zoveel mogelijk rekening te houden met wensen van bewoners/eigenaren en gemeenten.

Voortgangsrapportage

In deze voortgangsrapportage2) geven we u inzicht in de voortgang van het versterkingsproces t/m 31 oktober 2020. De cijfers passen we maandelijks aan. Deze rapportage is in ontwikkeling en wordt op basis van evaluatie bijgesteld. Onderstaande tabel geeft u alvast een eerste indruk van de voortgang van de versterkingsoperatie:

  • Kolom 2: Het aantal adressen waarvoor in de maand oktober geregistreerd is dat er een opname (et cetera) is uitgevoerd.
  • Kolom 3: Het aantal adressen waarvoor in 2020 t/m oktober een opname (et cetera) is uitgevoerd.
  • Kolom 4: Het aantal adressen uit de gehele werkvoorraad waarvoor een opname (et cetera) is uitgevoerd.

Realisatie

Realisatie
Geregistreerd id maand oktober 2020Realisatie in 2020 op 31 oktober 2020Realisatie totaal op 31 oktober 2020
Opname uitgevoerd5031.91017.574
Beoordeling vastgesteld3343.28210.959
Planvorming gestart8563.6466.868
Bouw gestart2426851.800
Versterkingstraject afgerond251611.227
Brontabel als csv (314 bytes)

1) In een pand kunnen meerdere huishoudens wonen of bedrijven gehuisvest zijn; dat betekent ‘meerdere adressen in één pand’. Denk bijvoorbeeld aan een flat of een bedrijvenpand. Bij de aantallen in deze rapportage gaat het om het aantal adressen. Voor 1.227 adressen geldt dat het versterkingstraject is afgerond.

2) Deze rapportage is in ontwikkeling en wordt op basis van evaluatie bijgesteld.