Resultaat Versterking 1 februari 2021 t/m 28 februari 2021

Hieronder ziet u de resultaten per maand en in totaal voor het jaar 2021. De doelstelling van NCG is om in 2021 de volgende resultaten te bereiken: 4000 opnames, 4000 beoordelingen en 1500 versterkingen uitgevoerd.

2021

2021
Resultaat 2021janfebTotaal 2021
In lokaal plan van aanpak opgenomen000
Opname uitgevoerd176127163
Beoordeling vastgesteld10084184
Normbesluit (Versterkingsadvies) genomen64176240
Versterkingsbesluit (Uitvoeringsplan) genomen549
Bouw gestart141125
Bouw gereed302757
Versterkingstraject afgerond322759
Brontabel als csv (340 bytes)

Toelichting op de maandcijfers

Het resultaat in februari loopt achter bij de gemiddelde resultaten in de voorgaande periode, zoals ook in januari het geval was. Hiervoor zijn verschillende oorzaken. Allereerst hebben de strengere coronamaatregelen effect op het aantal opnames dat we kunnen uitvoeren. Zo konden opnames die met meerdere mensen uitgevoerd moeten worden niet doorgaan.

Het aantal beoordelingen in februari is niet op het gewenste niveau, vanwege de stagnatie van specifieke opnames in het programma Agro. Ook vanwege de afname van de opnames, konden er minder beoordelingen worden gedaan.

Verder hebben de strengere coronamaatregelen effect op het starten en afronden van de versterkingsmaatregelen (bouw gestart en gereed). Eigenaren, maar ook aannemers stelden de start van de werkzaamheden vanwege de strengere lockdown uit. Bij circa 100 adressen zijn de werkzaamheden tijdelijk stopgezet vanwege de angst voor besmetting met corona. Zonder dit uitstel waren deze adressen in januari opgeleverd.

Voortvloeiend uit de in november gemaakte bestuurlijke afspraken zijn er aanpassingen gemaakt over de te hanteren opname- en beoordelingsmethode. Daardoor moesten eerder gemaakte overeenkomsten met ingenieursbureaus herzien worden en was het noodzakelijk een al lopende Europese aanbesteding opnieuw aan te besteden. Inmiddels zijn de processen en afspraken weer duidelijk. De bestuurlijke afspraken brengen ook met zich mee dat eigenaren die zouden kunnen starten met de bouw nu een herbeoordeling overwegen. De beslissing om te starten met de bouw stellen ze daarom uit.

Een aantal resultaten van januari die in deze rapportage genoemd worden zijn hoger of lager dan de cijfers die in de rapportage van januari stonden. Het gaat hierbij om de cijfers van de vastgestelde beoordelingen, de Normbesluiten, het starten en afronden van de versterkingsmaatregelen (bouw gestart en gereed) en de afgeronde versterkingstrajecten. Dit komt doordat de productie van januari in deze gevallen in februari is geregistreerd of na foutieve registratie is gecorrigeerd. 

In februari zijn vier Versterkingsbesluiten genomen en gedeeld met de eigenaar. Dit aantal is laag vanwege twee redenen. Ten eerste is het nemen van de versterkingsbesluiten nieuw voor de organisatie; het opstarten en stroomlijnen van het proces kost tijd. Ten tweede heeft het bestuursakkoord impact op het aantal genomen Versterkingsbesluiten. Veel eigenaren hebben nog niet alle benodigde informatie om te kunnen beslissen of ze voor een herbeoordeling kiezen of doorgaan met het lopende versterkingstraject.

De toename van de genomen Normbesluiten in februari (176) ten opzichte van januari (64) komt door een inhaalslag van de woningcorporaties.