Doelstelling NCG voor 2020 - resultaten t/m 31 mei

De doelstelling van NCG is om in 2020 de volgende resultaten bereiken.

Opdracht NCG 2020

Opdracht NCG 2020
Te bereiken resultaat in 2020Resultaat tot en met mei 2020Gewenst resultaat tot en met mei 2020
Opnames4.0004621.667
Beoordelingen4.0001.1271.667
Brontabel als csv (161 bytes)

Bij de opnames (inspecties van de panden) zijn de coronamaatregelen een vertragende factor geweest. Medio maart zijn de opnames stilgelegd. In april zijn we gestart met het testen van een alternatieve wijze van opname. Bij deze alternatieve opname volgen we de RIVM-richtlijnen. In mei is weer op grotere schaal gestart met het doen van corona-proof opnames. In de praktijk blijkt dat ongeveer de helft van de bewoners/eigenaren hieraan mee wil werken. Naar verwachting zal dit in de loop van de tijd toenemen. Het streven is in het resterende gedeelte van het jaar de achterstand in te halen. 

In totaal zijn er dit jaar 1.127 beoordelingen afgerond. In mei zijn lagere aantallen gehaald dan in een gemiddelde maand. Dit heeft twee redenen. Ten eerste konden de ingenieursbureaus minder beoordelingen uitvoeren vanwege de meivakantie; dit is echter ingecalculeerd. Ten tweede was er minder capaciteit beschikbaar vanwege een aantal grotere trajecten die in voorbereiding zijn en die opgeleverd worden in juli. In de planning is hier rekening mee gehouden. Ook hier is het streven de achterstand in te lopen. 

Ambitie
Tot en met mei is er dit jaar bij 1007 adressen gestart met het opstellen van een projectplan. De ambitie is dat dit aan het einde van 2020 geldt voor 4000 adressen. Het lagere aantal opnames en beoordelingen heeft echter effect op het aantal projectplannen waarmee gestart is. Met de in dit jaar nog te maken inhaalslag bij opnames en beoordelingen zal ook dit aantal toenemen.

Versterkingstraject afgerond
Tot en met mei werd in 2020 het versterkingstraject voor 62 panden afgerond. Doordat we werken aan een aantal grote projecten (sloop/nieuwbouw, dan wel zeer zware versterking) hebben de bouwwerkzaamheden een lange doorlooptijd tot wel drie jaar. 

Veel projecten zijn in aanbouw, maar nog niet gereed. Daardoor is het aantal afgeronde trajecten tot nu toe laag. Op dit moment wordt bij 289 adressen de bouw voorbereid; bij 265 adressen gaat het om werk in uitvoering.