Doelstelling 2020 - Resultaten tot en met 31 augustus 2020

De doelstelling van NCG is om in 2020 de volgende resultaten bereiken.

Opdracht NCG 2020

Opdracht NCG 2020
Resultaat jan tot en met mei 2020Resultaat jan tot en met juni 2020Resultaat jan tot en met juli 2020Resultaat jan tot en met aug 2020
Bestuurlijke afspraken 2020
4.000 opnames4625837621.068
4.000 beoordelingen1.1271.7012.2842.576
Brontabel als csv (254 bytes)

Bij de opnames (inspecties van de panden) zijn de coronamaatregelen een vertragende factor. Medio maart zijn de opnames stilgelegd. In april zijn we gestart met het testen van een alternatieve wijze van opname. Bij deze alternatieve opname volgen we de RIVM-richtlijnen. In mei is weer op grotere schaal gestart met het uitvoeren van coronaproof opnames. In de praktijk blijkt dat ongeveer de helft van de bewoners/eigenaren hieraan mee wil werken.

Op 31 augustus 2020 waren er in het gehele versterkingsproces 223 adressen waarbij het versterkingstraject stagneert. Bij 183 adressen gaat het om bewoners/eigenaren die hebben aangegeven op dit moment niet verder te willen of te kunnen in het traject. Daarbij gaat het voornamelijk om bewoners/eigenaren die het traject vanwege de coronamaatregelen willen uitstellen. Voor de overige 40 adressen geldt dat NCG meerdere keren contact heeft gezocht met de bewoner/eigenaar, maar dat deze hier nog niet op heeft gereageerd.

Zoals uit de tabel blijkt is er voor de opnames een stijgende lijn te zien, maar hebben we ook moeten concluderen dat het aantal van 4000 opnames in 2020 – vanwege de opgelopen achterstand – fors onder druk staat. Vanaf medio september benut NCG weer de maximale capaciteit voor het doen van opnames. Dit betekent dat er 90 opnames per week zullen plaatsvinden.

In totaal zijn er dit jaar tot eind juli 2.576 beoordelingen afgerond. De verwachting is dat we de doelstelling van 4000 beoordelingen in 2020 gaan halen.

Overige resultaten

Overige resultaten
Resultatenjan tot en met mei 2020jan tot en met juni 2020jan tot en met juli 2020jan tot en met aug 2020
Planvorming gestart1.0072.3332.5132.680
Versterkingsproject afgerond62110120131
Brontabel als csv (203 bytes)

Tot en met augustus is er dit jaar bij 2.680 adressen gestart met het opstellen van een projectplan op basis van het versterkingsadvies. Deze plannen zijn de basis voor versterking of sloop/nieuwbouw.

Het versterkingstraject werd in 2020 t/m augustus voor 131 adressen afgerond. Doordat we werken aan een aantal grote projecten (sloop/nieuwbouw, dan wel zeer zware versterking) hebben de bouwwerkzaamheden een lange doorlooptijd tot wel drie jaar. Doordat deze projecten langdurig op de capaciteit drukken blijft het aantal afgeronde trajecten getalsmatig aan de lage kant. Ook zijn veel projecten in aanbouw, maar nog niet gereed. Op dit moment wordt bij 339 adressen de bouw voorbereid; bij 299 adressen zijn de bouwwerkzaamheden in uitvoering.