Doelstelling 2020 - Resultaten tot en met 31 december 2020

De doelstelling van NCG is om in 2020 de volgende resultaten bereiken. De resultaten t/m december zijn inclusief de registraties naar aanleiding van de dataschoning.

Opdracht NCG 2020

Opdracht NCG 2020
Resultaat jan - mei 2020Resultaat jan - juni 2020Resultaat jan - juli 2020Resultaat jan - aug 2020Resultaat jan - sept 2020Resultaat jan - okt 2020Resultaat jan - nov 2020Resultaat jan - dec 2020Resultaat vanuit dataschoning
Bestuurlijke afspraken 2020
4.000 opnames4625837621.06814071.9102.6122.883173
4.000 beoordelingen1.1271.7012.2842.5762.9483.2823.7394.178170

Scroll naar rechts om de meest actuele resultaten te bekijken.

Brontabel als csv (413 bytes)

Na het – vanwege de coronamaatregelen – stilleggen van de opnames in maart, zijn wij in mei gestart met het uitvoeren van coronaproof opnames. In eerste instantie werkte ongeveer de helft van de bewoners/eigenaren mee aan de coronaproof uitgevoerde opnames. Inmiddels werkt een veel groter percentage mensen mee.

Op 31 december 2020 waren er in het gehele versterkingsproces 441 adressen waarbij het versterkingstraject stagneert. Daarbij gaat het deels om bewoners/eigenaren die hebben aangegeven op dit moment niet verder te willen of te kunnen in het traject. Voor het overige deel geldt dat NCG meerdere keren contact heeft gezocht met de bewoner/eigenaar, maar dat deze hier nog niet op heeft gereageerd.

In december werden 271 opnames geregistreerd. Daarmee kwam het totaal aantal uitgevoerde opnames in 2020 – inclusief het resultaat vanuit de dataschoning (173 adressen) – op 2.883. De doelstelling van 4000 opnames in 2020 is niet gehaald, maar gezien de omstandigheden (de coronabeperkingen) zijn wij tevreden over dit resultaat.

In totaal zijn er dit jaar 4.178 beoordelingen afgerond. Dit is inclusief de registraties op basis van de dataschoning (170 adressen). De doelstelling van 4000 beoordelingen in 2020 is daarmee behaald.

Overige resultaten

Overige resultaten
Resultatenjan - mei 2020jan - juni 2020jan - juli 2020jan - aug 2020jan - sept 2020jan - okt 2020jan - nov 2020jan - dec 2020Resultaat vanuit dataschoning
Planvorming gestart1.0072.3332.5132.6802.7903.6464.0534.260150
Bouw gestart2843793813814436851.9252.0861.166
Versterkingsproject afgerond62110120131136161295587158

Scroll naar rechts om de meest actuele resultaten te bekijken.

Brontabel als csv (366 bytes)

In 2020 is bij 4.260 adressen gestart met het opstellen van een projectplan op basis van het versterkingsadvies. Hiervan zijn 150 adressen vanuit de dataschoning toegevoegd. Deze plannen zijn de basis voor versterking of sloop/nieuwbouw.

Voor 2.086 adressen werd afgelopen jaar geregistreerd dat er gestart is met de bouwwerkzaamheden. Voor 1.166 adressen is dit het effect van de dataschoning. Dit hoge aantal is ontstaan doordat we deze mijlpaal pas vanaf mei 2020 registreren. Deze mijlpaal werd in november met terugwerkende kracht geregistreerd voor alle adressen die deze mijlpaal in het verleden hebben behaald.

In 2020 werd voor 587 adressen de bouw afgerond, inclusief 158 adressen vanuit de dataschoning. 

Naast het aantal adressen waarbij de bouw is afgerond in 2020, zijn er veel projecten in aanbouw, maar nog niet gereed. Op dit moment wordt bij 791 adressen de bouw voorbereid; bij 512 adressen zijn de bouwwerkzaamheden in uitvoering.

Bekijk ook de Jaarcijfers 2020.