Het oude dashboard - resultaten in mei

De definities van de processtappen in het nieuwe dashboard wijken af van die in het oude dashboard. Ook zijn de jaarlagen nog niet aangepast. De cijfers zijn daardoor niet een op een vergelijkbaar. Om de resultaten transparant weer te geven, geven we hieronder ook de cijfers t/m april en de cijfers t/m mei volgens de oude systematiek.

Cijfers t/m mei 2020

Cijfers t/m mei 2020
Realisatie tot 30 april 2020Realisatie tot 31 mei 2020Resultaat mei
Opnames15.76215.80846
Beoordelingen8.4538.657204
Project vastgesteld2.5892.910321
Uitvoering voltooid1.0341.08551

Bij de opnames (inspecties van de huizen) zijn de coronamaatregelen een vertragende factor geweest. Medio maart hebben we de opnames stilgelegd. In april zijn we gestart met het testen van een alternatieve wijze van opname. Bij deze alternatieve opname volgen we de RIVM-richtlijnen. In mei is weer op grotere schaal gestart met het doen van corona-proof opnames. In de praktijk blijkt dat ongeveer de helft van de bewoners/eigenaren hieraan mee wil werken. Naar verwachting zal dit in de loop van de tijd toenemen. Het streven is in de rest van het jaar de achterstand in te halen.

In totaal zijn er dit jaar 1.127 beoordelingen afgerond. In mei zijn er minder beoordelingen afgerond, dan in een gemiddelde maand. Dit heeft twee redenen. Ten eerste konden de ingenieursbureaus minder beoordelingen uitvoeren vanwege de meivakantie; dit is echter  ingecalculeerd. Ten tweede was er minder capaciteit beschikbaar vanwege een aantal grotere trajecten die in voorbereiding zijn en die opgeleverd worden in juli. In de planning is hier rekening mee gehouden; we liggen nog steeds op schema om de 4.000 beoordelingen dit jaar te halen.

T/m april werden dit jaar 686 projecten vastgesteld. In mei werden 321 extra projecten vastgesteld. In mei werd het versterkingstraject voor 51 panden afgerond. Doordat we werken aan een aantal grote projecten (sloop/nieuwbouw, dan wel zeer zware versterking ) hebben de bouwwerkzaamheden een lange doorlooptijd van tot wel drie jaar. Veel projecten zijn in aanbouw, maar nog niet gereed. Daardoor is het aantal uitvoeringen tot nu toe laag.

Op dit moment wordt bij 289 adressen de bouw voorbereid; bij 265 adressen gaat het om werk in uitvoering. 

Brontabel als csv (206 bytes)