Specifieke gebeurtenissen in mei 2020

De stappen in het versterkingsproces maken we niet van de ene op de andere dag. Het zijn intensieve en zorgvuldige trajecten waarbij meerdere partijen een rol spelen. Het uiteindelijke doel is ervoor zorgen dat de gebouwen waarin de Groningers naar school gaan, wonen en werken aardbevingsbestendig zijn. Hierbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met wensen van bewoners/eigenaars en gemeenten.

In mei 2020 hebben we binnen deze complexe opdracht de volgende mijlpalen bereikt.

Manage gestart met bouw in eigen beheer

Op maandag 4 mei is een manage in de provincie officieel deelnemer geworden van de proef ‘Bouwen in eigen beheer’ (Bieb). Met deze proef wordt het mogelijk gemaakt dat een woningeigenaar, nadat het versterkingsadvies is vastgesteld, de versterking onder eigen regie en verantwoordelijkheid uitvoert. Met de ondertekening van de overeenkomst ‘Bouwen in eigen beheer’ tussen NCG en de manege, is de deelname officieel vastgelegd.
 

Sloop- en nieuwbouw 36 woningen in ’t Zandt

In ’t Zandt worden dit jaar vier sloop-/nieuwbouwprojecten gerealiseerd. De adressen liggen verspreid door ’t Zandt aan het Karshof, de Molenweg, de Tuinbouwstraat, de Oosterstraat en de Hink Oostingstraat. In totaal worden 42 woningen gesloopt en vervangen door 36 aardbevings-bestendige en energiezuinige woningen.

Samen met de bewoners/eigenaren van deze woningen zijn de bouwbedrijven geselecteerd. De bewoners ontwerpen samen met het bouwbedrijf en de architect hun nieuwe aardbevings-bestendige woning. Nadat de casco’s van de woningen gereed zijn worden de woningen aan de binnenzijde weer volledig afgewerkt tot en met de laminaatvloer, gordijnen en handdoekhaakjes aan toe. Ook de tuin wordt weer netjes en in afstemming met de bewoners ingericht.

De bewoners van de eerste drie projecten zijn inmiddels verhuisd naar de tijdelijke woningen die speciaal voor deze projecten gerealiseerd zijn in ’t Zandt. De sloop van de eerste woningen is op 13 mei gestart; de laatste van de 36 woningen wordt rond de zomer van 2021 aan de eigenaar opgeleverd.

Hoogste punt bereikt in Opwierde-Zuid

Op dinsdag 27 mei werd in de wijk Opwierde-Zuid bij het project ‘233 gemetselde woningen’ het hoogste punt bereikt. De vlag kon daarna uit. 184 nieuwbouwwoningen (69 particulier en 115 huur) worden teruggebouwd in de wijk. Woongroep Marenland heeft in het begin van het jaar 49 woningen elders in Appingedam gerealiseerd waar huurders vanuit Opwierde-Zuid naar toe kunnen gaan via een zogenaamd ‘treintje’. Alle nieuwe woningen zijn gasloos en zeer energiezuinig (EPC 0).

Het eerste versterkingsproject in het Zorgprogramma gestart

Het Zorgprogramma is binnen NCG één van de sectorale programma’s waarin 50 panden, verdeeld over de aardbevingsregio, versterkt moeten worden. Het gaat om  panden waar intramurale zorg wordt verleend. Dat betreft ouderzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Eind 2019 is gestart met de voorbereiding van 16 panden. Begin mei is daadwerkelijk de schop de grond in gegaan en zijn de werkzaamheden gestart.

In combinatie met de versterking worden de gebouwen gerenoveerd om beter aan te sluiten bij de zorgbehoefte in de toekomst. Naar verwachting kunnen de bewoners in februari 2021 terugkeren in aardbevingsbestendige en volledig gerenoveerde gebouwen.  

Vertraging Overschild ingelopen

Begin maart is gestart met het slopen van de eerste drie woningen aan de Meerweg in Overschild. Door de bijzondere grondsamenstelling in dit gebied is er een vertraging ontstaan tijdens het aanbrengen van de boorpalen voor de fundering van deze woningen. Inmiddels is twee maanden later in mei het houtskelet (binnenwanden) voor twee woningen neergezet. Door een goede voorbereiding en samenwerking is de meeste vertraging ingehaald. In juni wordt gestart met de volgende woning. Na de bouwvak zullen de overige woningen volgen.

Bouwimpuls

Vanuit het gehele aardbevingsgebied heeft NCG adressen geselecteerd voor de Bouwimpuls 1e tranche (de eerste 356 woningen). Met de eigenaren van deze woningen neemt NCG contact op om ze uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. In dit kennismakingsgesprek wordt uitgelegd wat de Bouwimpuls is en hoe het versterkingstraject via de Bouwimpuls eruit komt te zien. In mei zijn voor zo’n 200 adressen de eigenaren benaderd. Is er na twee keer bellen geen contact gelegd met de eigenaar, dan stuurt NCG een brief waarin gevraagd wordt om contact op te nemen.

Dorpsbewoners aan zet bij versterking Steendam-Tjuchem

De versterking in Steendam en Tjuchem is in mei van start gegaan. Beide dorpen hebben hun krachten gebundeld in het project ‘Dorp in eigen hand’ en het initiatief genomen voor de aanpak van de versterking in Steendam en Tjuchem. Op korte termijn wordt een begin gemaakt met het versterken van de eerste woningen. De planning is dat de integrale dorpsaanpak van in totaal 279 woningen in het eerste kwartaal van 2023 afgerond is.