Voorbeelden resultaten februari 2021

In februari 2021 bereikten we binnen de complexe versterkingsoperatie onder meer de volgende resultaten.

Sloop en herbouw ‘Oude bakkerij’ in Wirdum
In februari is de sloop van de  ‘Oude bakkerij’  in de dorpskern van Wirdum gestart. Omdat de woning veel bevingsschade heeft wordt deze gesloopt en herbouwd. Daarbij houdt NCG rekening met de grote archeologische waarde van de dorpskern. Dit pand is jaren gebruikt als bakkerij en heeft nu een functie als woning. In het ontwerp van de nieuwe woning is te zien dat de contouren van het pand ongeveer gelijk blijven. De uitvoering is in handen van de plaatselijke aannemer. De verwachting is dat de woning rond oktober wordt opgeleverd.


Bouw tijdelijke huisvesting Ten Post gestart
Aan de zuidkant van Ten Post worden 60 extra tijdelijke woningen gebouwd. Deze woningen zijn nodig voor bewoners die tijdelijk uit hun woning moeten voor de versterkingsoperatie. Nationaal Coördinator Groningen heeft van gemeente Groningen de vergunning gekregen om aan de B. Kuiperweg 60 tijdelijke woningen te bouwen. Deze woningen worden  in twee fasen gebouwd. Omdat de versterkingsoperatie in Ten Post doorloopt realiseren alle partijen zich dat de bouw van de tijdelijke woningen gestart moet worden. Daarom is in de omgevingsvergunning vastgelegd dat direct gestart mag worden. De grondwerkzaamheden zijn op 1 februari begonnen.


Sloop eerste MKB pand in centrum Loppersum gestart
Begin februari is de sloop van een MKB pand in het centrum van Loppersum gestart. In totaal komen ongeveer 20 MKB panden in het centrum in aanmerking voor versterking. Bij de versterking van de panden wordt nauw samengewerkt met de gemeente. De visie van de gemeente op de dorpskern wordt in de versterkingsplannen meegenomen. Omdat het bij dit eerste pand gaat om een acuut onveilige situatie en er veel versterkingsmaatregelen nodig zouden zijn, is er gekozen voor sloop en nieuwbouw.


NCG breidt aantal wisselwoningen uit naar 1.050
Momenteel zijn er 1300 adressen binnen de versterking waar Nationaal Coördinator Groningen de versterkingsmaatregelen voorbereidt of uitvoert. In de loop van het jaar komt daar een aanzienlijk aantal adressen bij. Rond de 9.000 adressen zitten namelijk in de planvormingsfase van het versterkingstraject. Om ervoor te zorgen dat de versterking zo spoedig mogelijk verloopt zijn voldoende wisselwoningen noodzakelijk.  NCG heeft op dit moment zo’n 300 wisselwoningen voor bewoners in gebruik. Nog eens ruim 300 zijn in aanbouw of in voorbereiding en kunnen binnenkort worden geplaatst.

De gemeenten en NCG bekijken samen hoeveel tijdelijke huisvesting nodig is en wat geschikte locaties zijn. Onlangs is met de leverancier afgesproken dat er nog 385 wisselwoningen bijkomen. Daarmee komt het aantal beschikbare wisselwoningen straks op circa 1.050.