Voortgang per batch

Voor een aantal adressen binnen de versterkingsoperatie zijn dezelfde uitvoeringstechnische en bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze groepen adressen noemen we batches. De adressen binnen de verschillende batches zijn verspreid over meerdere gemeenten binnen het aardbevingsgebied.

Is er voor een adres een bepaald resultaat bereikt, dan schuift het adres door naar een volgende fase binnen het versterkingstraject. De onderstaande figuren laten voor de werkvoorraad van elke batch zien hoe de adressen verdeeld zijn over de fasen binnen het versterkingstraject. Een uitgebreide toelichting op de versterkingsfasen vindt u onderaan deze pagina.

Voortgang batch 1.467 op 28 februari 2021

Voortgang batch 1.588 op 28 februari 2021

Voortgang 1.581 per 28 februari 2021

Voortgang 3.260 op 28 februari 2021

Voortgang batch 2018 op 28 februari 2021

Voortgang batch P50 2018 per 28 februari 2021

Voortgang batch Opname&Normering per 28 februari 2021

Voortgang batch HRA 2019 per 28 februari 2021

​​​​​​​Uitgebreide toelichting op de versterkingsfasen ​​​​​​​