Voortgang per risicoprofiel

Om te bepalen welke panden mogelijk niet veilig zijn wanneer een aardbeving zich voordoet, wordt er gewerkt met een computermodel: de HRA-methode. HRA betekent Hazard and Risk Assessment, oftewel beoordeling van gevaren en risico’s. Op basis van de uitkomsten krijgt een pand een risicoprofiel: normaal, licht verhoogd of verhoogd. Meer uitleg en informatie over de HRA en de risicoprofielen staat op de pagina Risico van gebouwen

Is er voor een adres een bepaald resultaat bereikt, dan schuift het adres door naar een volgende fase binnen het versterkingstraject. De onderstaande figuren laten voor de werkvoorraad van elk risicoprofiel zien hoe de adressen verdeeld zijn over de fasen binnen het versterkingstraject. Een uitgebreide toelichting op de versterkingsfasen vindt u onderaan deze pagina.

Verhoogd (P50)

Voortgang risicoclassificatie P50 op 28 februari 2021

Licht verhoogd (P90)

Voortgang risicoclassificatie P90 per 28 februari 2021

Normaal (Grijs)

Voortgang risicoclassificatie Grijs op 28 februari 2021

​​​​​​​Uitgebreide toelichting op de versterkingsfasen