Voortgang per risicoprofiel

Om te bepalen welke panden mogelijk niet veilig zijn wanneer een aardbeving zich voordoet, wordt er gewerkt met een computermodel: de HRA-methode. HRA betekent Hazard and Risk Assessment, oftewel beoordeling van gevaren en risico’s. Op basis van de uitkomsten krijgt een pand een risicoprofiel: normaal, licht verhoogd of verhoogd. Meer uitleg en informatie over de HRA en de risicoprofielen staat op de pagina Risico van gebouwen

De onderstaande figuren geven inzicht in de voortgang van de versterking per risicoprofiel. Een verklaring van de processtappen en de fases in de figuur vindt u bij Voortgang versterkingsproces.

Verhoogd (P50)

Voortgang risicoclassificatie P50 per 31 december 2020

Licht verhoogd (P90)

Voortgang risicoclassificatie P90 per 31 december 2020

Normaal (Grijs)

Voortgang risicoclassificatie Grijs per 31 december 2020