Voortgang per bijzondere categorie

Binnen het versterkingsproces is speciaal aandacht voor een aantal bijzondere categorieën (sectorale programma’s), zoals zorg, scholen, dorpshuizen, agro en Heft in Eigen Hand/Eigen Initiatief. De panden binnen deze categorieën zijn verspreid over alle gemeenten binnen het aardbevingsgebied. Omdat de panden binnen elke categorie specifieke aandacht vragen, zijn ze binnen het versterkingsproces geclusterd.  

Is er voor een adres een bepaald resultaat bereikt, dan schuift het adres door naar een volgende fase binnen het versterkingstraject. De onderstaande figuren laten voor de werkvoorraad van elke categorie zien hoe de adressen verdeeld zijn over de fasen binnen het versterkingstraject. Een uitgebreide toelichting op de versterkingsfasen vindt u onderaan deze pagina.

Voortgang Zorggebouwen per 28 februari 2021

Voortgang Scholen per 28 februari 2021

Voortgang Dorpshuizen per 28 februari 2021

Voortgang Agro per 28 februari 2021

Voortgang Heft in eigen hand en Eigen initiatief per 28 februari 2021

​​​​​​​Uitgebreide toelichting op de versterkingsfasen