Instellingsbesluit

Op 1 mei 2015 heeft de minister van Economische zaken een besluit tot instelling van de Nationaal Coördinator Groningen genomen. In het Instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen zijn de bevoegdheden van de NCG beschreven. Op 17 juni 2019 is dit instellingsbesluit gewijzigd. De NCG is op dat moment voorloper van een uitvoeringsorganisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van opnames, beoordelingen en de bouwkundige uitvoering van de versterking. Vanaf 1 januari 2020 is NCG de uitvoeringsorganisatie voor de versterkingsopgave.