Instellingsbesluit

Op 1 mei 2015 heeft de minister van Economische zaken een besluit tot instelling van de Nationaal Coördinator Groningen genomen. In het Instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen zijn de bevoegdheden van de NCG beschreven.