Bouwbegeleider

Vacaturetype
vacature NCG
Naam organisatie
Nationaal Coördinator Groningen
Standplaats
Groningen
Publicatiedatum
13 augustus 2019
Sluitingsdatum
7 september 2019

Functieomschrijving

NCG is op zoek naar een bouwbegeleider voor het programma ‘Eigen Initiatief’. Dit programma biedt particuliere woningbezitters de mogelijkheid zelf als opdrachtgever op te treden voor de werkzaamheden die nodig zijn om de woning aardbevingsbestendig te maken. De bouwbegeleider werkt in opdracht van de particuliere woningbezitter en begeleidt deze tijdens het gehele traject van versterking van de woning.

De bouwbegeleider stelt samen met de particuliere opdrachtgever een programma van eisen op voor de werkzaamheden aan de woning, waaronder niet alleen de versterkingswerkzaamheden vallen maar ook eventuele andere ingrepen die de woningbezitter wil laten uitvoeren, zoals een uitbouw of verduurzaming van de woning. De bouwbegeleider betrekt de benodigde experts bij deze planvorming en is aanwezig bij eventuele inspecties die door hen uitgevoerd worden.

In overleg met de woningbezitter wordt het versterkingsplan opgesteld, gebaseerd op het versterkingsvoorstel van de constructeur en adviezen van overige experts. Dit versterkingsplan wordt voorgelegd aan Centrum Veilig Wonen zodat zij het bijbehorende versterkingsbudget kunnen controleren en toekennen. Als dit proces is doorlopen, start de realisatiefase, waarover de bouwbegeleider toezicht houdt.

De bouwbegeleider is aanspreekpunt voor de particulier en houdt de vinger aan de pols in dit traject. De bouwbegeleider verzorgt de vergunningsprocedure, is aanwezig bij bouwafspraken, begeleidt de particulier bij de oplevering van de werkzaamheden en evalueert het bouwproces voor de NCG.

Op dit moment bestaat het team van bouwbegeleiders uit negen personen. We zijn op zoek naar een tiende bouwbegeleider (m/v) die de werkdruk van de overige negen naar een acceptabel niveau kan brengen. De huidige bouwbegeleiders hebben ieder 25 tot 30 dossiers onder hun hoede. Nu een groot aantal daarvan in de uitvoeringsfase belandt is het duidelijk geworden dat het team uitgebreid moeten worden. De bouwbegeleiders hebben de afgelopen 2 jaar een vertrouwensband opgebouwd met de deelnemers aan het programma waardoor overdracht van een dossier niet gewenst is. Het overnemen van taken in de bouwfase is echter wel mogelijk.

Jouw taken

 • Je maakt je het lopend dossier eigen en weet wat de specifieke eisen en afspraken zijn;
 • Je opereert in opdracht van particulieren en geeft hen vertrouwen in de correcte afhandeling van het bouwproces in relatie tot de rechten en plichten jegens NAM/CVW;
 • Je luistert actief, vraagt door en vat klantbehoeften samen en houdt in je handelen rekening met de klantbehoeften en de reeds gemaakte afspraken;
 • Je maakt (on)mogelijkheden duidelijk en maakt daarover heldere afspraken met de betrokken partijen;
 • Je analyseert (voortdurend) de samenhang tussen constructie en veiligheid van de woning;
 • Je verzamelt, analyseert en zet informatie om in functionele specificaties en eventueel technisch ontwerp, definitief ontwerp en kostenramingen, contracten, risicoanalyses en (projectbeheersing)-plannen;
 • Je realiseert voortgang en kwaliteitscontrole en rapportages over de beheertoestand van vastgoed en adviezen over te nemen maatregelen;
 • Je zorgt voor terugkoppeling van informatie naar relevante partijen;
 • Je stemt plannen, producten, adviezen en beheermaatregelen af met betrokken partijen en ketenpartners;
 • Je legt verbanden tussen gegevens en informatie en signaleert ontbrekende informatie; weet risico’s en consequenties van beslissingen in te schatten;
 • Je anticipeert op ontwikkelingen en handelt daarnaar;
 • Je haalt de kern uit een veelheid van informatie afkomstig van betrokken partijen en experts;
 • Je maakt de informatie voor betrokken partijen toegankelijk en begrijpelijk.

Functie-eisen

 • Een afgeronde hbo-opleiding Bouwkunde;
 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring in vergelijkbare functie(s);
 • Momenteel als zelfstandige (zzp-er) in een vergelijkbare functie werkzaam zijn;
 • Beschikken over een VAR-wuo/dga 2016 en een recent uittreksel KvK, niet ouder dan 6 maanden;
 • Bekend met financiële aspecten zoals de bouwkosten, hypotheekwaarde, taxatie;
 • Bekend met de AWK methodiek;
 • Ervaren en succesvol met het werken in opdracht van particulieren;
 • Communicatief, creatief en transparant in stijl van werken;
 • Beschikt over een sterk empathisch en oplossend vermogen;
 • Beschikt over een onafhankelijke en zelfstandig opstelling;
 • Past qua werkwijze, kennis en ervaring en als persoon binnen het huidige team van bouwbegeleiders;
 • Beschikt over rijbewijs en auto.

Bijzonderheden

De geselecteerde bouwbegeleider werkt als zelfstandige vanuit NCG en rapporteert aan het teamhoofd van het programma ‘Eigen Initiatief’. NCG komt graag in contact met kandidaten die denken te voldoen aan de gestelde eisen. Bij gelijke geschiktheid geeft de voorkeur van het team bouwbegeleiders de voorkeur.

We ontvangen je sollicitatie met cv graag uiterlijk zondag 8 september 2019 waarbij je hem kan sturen naar solliciteren@nationaalcoordinatorgroningen.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf week 38.

Nationaal Coördinator Groningen

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt aan het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Maar ook aan het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. De bewoner staat hierbij centraal.

NCG bestaat sinds 2015 en is een samenwerking van zes Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, provincie Groningen en de Rijksoverheid. Medewerkers van NCG werken vanuit de locaties Groningen, Den Haag en de zes versterkingspunten in de provincie Groningen (Appingedam, Delfzijl, Uithuizen, Loppersum, Ten Boer en Schildwolde).

Programma 'Eigen Initiatief'

Het programma ‘Eigen Initiatief’ begeleidt woningbezitters bij het komen tot een plan van aanpak voor de versterking van de woning. Dit kan in samenhang met het regulier onderhoud of geplande aanpassing van de woning.

Uitgangspunt is dat de particulier opdrachtgever is van de werkzaamheden – ook die van de bouwbegeleider – maar dat de versterkings- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden conform de kwaliteitseisen van NAM/CVW en dat deze ook door NAM/CVW vergoed worden. De bouwbegeleider draagt zorg voor het voldoen aan deze kwaliteitseisen.

Meer informatie

Over de vacature

Anne-Greet van der Wiel
Teamhoofd Eigen Initiatief
Telefoonnummer: 06 - 55 49 39 43

Over de sollicitatieprocedure

Erik Verkerk
HR adviseur
Telefoonnummer: 06 - 48 13 12 89