Betrokken organisaties

Tal van organisaties houden zich bezig met de problemen door bodembeweging als gevolg van de gaswinning. De verschillende partijen en hun rol en contactgegevens staan beschreven in onderstaand overzicht.

Wie doet wat in het aardbevingsgebied

Overheden

Nationaal Coördinator Groningen

Samenwerking van tien Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, provincie Groningen en Rijksoverheid. Werkt aan het versterken van woningen en gebouwen en het verbeteren van het schadeherstel. Maar ook aan het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie.

Group 2

Provincie en gemeenten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Stelt de omvang van de gaswinning vast en maakt beleid voor de aanpak van de gevolgen van gaswinning.

Group 2

Waterschap Noorderzijlvest

Verantwoordelijk voor sterke dijken, zuivering van rioolwater en schoon oppervlaktewater in het noorden en westen van de provincie Groningen, in de kop van Drenthe en in het Friese deel van het Lauwersmeergebied.

Group 2

Waterschap Hunze en Aa's

Verantwoordelijk voor sterke dijken, zuivering van rioolwater en schoon oppervlaktewater in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe.

Group 2

Veiligheidsregio Groningen (VRG)

Richt zich op het voorkomen en bestrijden van noodsituaties en geeft informatie over wat te doen voor, tijdens of na een aardbeving.

Group 2

Kennis en advies

EPI - kenniscentrum

Kennis- en opleidingscentrum voor aardbevingsbestendig (ver)bouwen.

Group 2

KNMI

Nationaal kennis- en datacentrum voor weer, klimaat en seismologie. KNMI meet aardbevingen in en rondom Nederland.

Group 2

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Staatstoezicht op de Mijnen houdt toezicht op de gaswinning.

Group 2

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Onderzoekt in opdracht van de NCG gezondheid, veiligheidsgevoelens en toekomstperspectief van Groningers in alle 23 gemeenten in het onderzoek Gronings Perspectief.

Group 2

Commissie Bodemdaling

Stelt vast welke maatregelen noodzakelijk zijn om schade door bodemdaling te voorkomen of te compenseren.

Group 2

Technische Commissie Bodem Beweging (TCBB)

Onafhankelijke commissie die adviseert over het verband tussen opsporing, winning van delfstoffen en bodembeweging. Wanneer schademelders bij de Commissie Bodemdaling geen positieve uitspraak krijgen over de connectie tussen schade en bodemdaling door gaswinning, dan kunnen ze zich wenden tot de TCBB.

Group 2

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Doet in opdracht van de NCG onderzoek naar ontwikkelingen op de woningmarkt in het aardbevingsgebied.

Group 2

Uitvoering

Centrum Veilig Wonen (CVW)

Uitvoeringsorganisatie op het gebied van het inspecteren en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied.

Group 2

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)

Behandelt en beoordeelt schademeldingen uit het gaswinningsgebied en stelt de hoogte van de schadevergoeding vast.

Group 2

Hulp en ondersteuning

Arbiter Bodembeweging

Beslecht onafhankelijk en kosteloos geschillen over aardbevingsschade.

Group 2

Stut-en-steun

Biedt onafhankelijke hulp en ondersteuning aan iedereen die te maken heeft met mijnbouwschade in Groningen.

Group 2

Onafhankelijk Raadsman

Het meldpunt voor klachten over de afhandeling van een schadeclaim door NAM of CVW of over bouwkundige versterking.

Group 2

Commissie Bijzondere Situaties

Bevingsschade, financiële én medische dan wel psychische problemen? De Commissie Bijzondere Situaties kan helpen via de gemeente, Onafhankelijke Raadsman of NCG.

Group 2

Belangenbehartiging

Groninger Gasberaad

Samenwerking van maatschappelijke organisaties in het aardbevingsgebied.

Group 2

Groninger Bodem Beweging

Een vereniging met meer dan 3300 leden die de belangen behartigt van gedupeerden van de gaswinning in Groningen.

Group 2

Fondsen en subsidies

Economic Board Groningen (EBG)

Werkt aan programma's die de economie in Noord-Groningen een boost kunnen geven en verstrekt krediet aan ondernemers.

Group 2

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Handelt de aanvragen voor onder andere de Waardevermeerderingsregeling af.

Group 2

Productie

NAM

Wint aardgas en aardolie. Draagt bij aan maatregelen om bewoners te compenseren en meerwaarde te creëren voor de regio.

Group 2