Bedrijven, klein en groot, hebben net als bewoners te maken met bodembeweging en daaruit voortvloeiende consequenties. Naast mogelijke vragen over schade aan een pand en het mogelijk versterken daarvan, hebben ondernemers vaak ook andere vragen. Wilt u weten waar u gebouwschade moet melden, of heeft u vragen over bijvoorbeeld bedrijfsdiscontinuïteit, omzetschade, financiële aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid richting medewerkers, waardering van bedrijfsvastgoed of heeft u  investeringsvraagstukken? Op deze pagina vindt u alle relevante informatie bij elkaar.

Komt u er niet uit of loopt u tegen problemen aan, dan kunt u contact opnemen met de ondernemersadviseur van de NCG. De ondernemersadviseur helpt u aan informatie, geeft u advies en doet suggesties voor vervolgstappen. Zo nodig verwijst hij u door of brengt u in contact met relevante organisaties.