Om een goede sterkteberekening te maken van een gebouw, is kennis van de samenstelling van de grond nodig. De grondsamenstelling heeft namelijk invloed op het effect van eventuele bevingen op gebouwen. Daarom wordt ook de bodem onderzocht  op de plekken waar NCG inspecteert. Dit gebeurt door ‘sonderingen’ uit te voeren in de openbare grond.

Sonderingen zijn grondboringen waarbij de weerstand van de ondergrond wordt gemeten. Dit gebeurt in de bovenste 30 meter van de bodem (zie afbeelding). Zo ontstaat er een goed beeld van de grondsamenstelling en grondopbouw.   

Afbeelding grondsamenstelling bepalen door middel van sonderingen

 

De sonderingen vinden veelal plaats in de openbare ruimte. De werkzaamheden veroorzaken geen tot zeer beperkte hinder voor omwonenden. In enkele gevallen is het nodig om sonderingen uit te voeren op particuliere grond. Hiervoor wordt altijd eerst contact met de eigenaar gezocht.

Foto sondeerwagen

Sondeerwagen

Op goed bereikbare plaatsen worden de sonderingen gedaan door een sondeerwagen, ter grootte van een kleine vrachtwagen. Dit is een speciaal voertuig waarmee sondeerbuizen in de bodem worden gedrukt.